Tietosuoja: Pohjoismaiden tie­to­suo­ja­vi­ran­omai­set tukevat hallinnollisten seu­raa­mus­mak­su­jen laajentamista julkiselle sektorille Suomessa

04.06.2024 10:45

Pohjoismaiden tietosuojaviranomaiset tapasivat 30.–31. toukokuuta 2024 Oslossa vuosittaisessa kokouksessaan. Kokouksen yhteydessä antamassaan julkilausumassa tietosuojaviranomaiset esittivät yhteisen näkemyksensä, että seuraamusmaksuja tietosuojalainsäädännön rikkomisesta pitäisi olla mahdollista määrätä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille kaikissa Pohjoismaissa.

Valtaosassa Pohjoismaita tietosuojaviranomaisilla on valtuudet määrätä seuraamusmaksuja sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille, ja käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Suomessa tilanne ei tällä hetkellä vastaa muiden Pohjoismaiden käytäntöä, sillä hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voida nykyisen lainsäädännön mukaan määrätä julkishallinnon toimijoille.

Pohjoismaiset tietosuojaviranomaiset hyväksyivät kokouksessaan myös yhteiset periaatteet lasten verkkopelaamiseen. Pian julkaistavat periaatteet määrittelevät, miten pelinkehittäjien tulee suojella lasten oikeuksia. Lasten tietosuoja on yksi pohjoismaisten tietosuojaviranomaisten prioriteeteista.

Tietosuojaviranomaiset keskustelivat myös Euroopan unionin tekoälyasetuksesta ja sen suhteesta yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tietosuojan valvontaviranomaiset korostavat julkilausumassaan, että tietosuojasääntelyn valvonnan ei tule pirstaloitua. Useimmat tekoälyn kehitys-, koulutus- ja käyttötilanteet sisältävät henkilötietojen käsittelyä, ja yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan niihin tekoälyasetuksen rinnalla. Tietosuojaviranomaisten riittävien resurssien varmistaminen onkin olennaista, jos niiden tehtäviä lisätään.

Kokoukseen osallistuivat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten tietosuojaviranomaiset. Pohjoismaisten kokousten tavoitteena on keskustella ajankohtaisista tietosuoja-asioista ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Tapaamisia on järjestetty vuodesta 1988. Edellisen kerran pohjoismainen kokous järjestettiin toukokuussa 2023 Reykjavikissa.

Oslon julkilausuma (englanniksi, pdf)

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää