Tie­dus­te­lu­val­von­ta­va­lio­kun­ta kehottaa seuraamaan ja arvioimaan tiedustelun valvonnan resurssointia

11.03.2024 07:17

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta on antanut mietintönsä tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksesta vuodelta 2022. Valiokunta toteaa, että tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontatyö on neljän toimintavuoden aikana vakiintunut ja se on ollut hyvää ja kattavaa.

Valiokunnan mukaan valtuutetun toiminnon resurssien riittävyyttä on arvioitava kokemusten karttuessa ja valvonnan kohteena olevan toiminnan volyymin kasvaessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että Suomen asema NATOn jäsenenä lisää Suomen tiedusteluviranomaisten yhteistyötä NATOn ja sen jäsenmaiden viranomaisten kanssa. Tällä on vaikutuksia tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminnon valvontatehtävien luonteeseen ja määrään. Suojelupoliisin osalta on otettava myös huomioon, että valtuutetun tehtävänä on valvoa suojelupoliisin muutakin toimintaa kuin tiedustelua. Valiokunta kehottaa valtioneuvostoa seuraamaan ja arvioimaan tiedustelun valvontaan osoitettujen resurssien riittävyyttä.

Valiokunnan mielestä valtuutetun on aiheellista harkita myös laissa säädettyjen valvontatoimenpiteiden käyttämistä suullisten neuvojen ja epävirallisten moitteiden lisäksi tai niiden asemesta. Tällainen on esimerkiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) 18 §:ssä säännelty valtuutetun mahdollisuus saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä.

Mietintö​. ​​

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää