Tie­don­hal­lin­ta­lau­ta­kun­ta opastaa ja valvoo tiedonhallinnan vaatimusten toteuttamista

04.03.2024 17:54

Ensimmäisellä toimikaudellaan 2020–2023 tiedonhallintalautakunta julkaisi viisitoista uutta suositusta ja teki lähes 1 400 arvioita eri viranomaisten toiminnasta. Kiinnostus lautakunnan työtä kohtaan on ollut asiantuntijoiden keskuudessa laajaa. Lautakunnan asettaminen uudelle toimikaudelle on jo vireillä.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan toiminta alkoi helmikuussa 2020. Lautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Ensimmäisellä toimikaudella lautakunnan jäsenistöön kuuluu asiantuntijoita valtion ja kuntien viranomaisista. Seuraavalla toimikaudella jäsenistöä laajennetaan hyvinvointialueiden asiantuntemuksella.

Tiedonhallintalautakunnan tehtävistä säädetään tiedonhallintalaissa (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 906/2019). Lautakunta edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja vaatimusten toteuttamista. Lautakunta valvoo myös tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien viranomaisten toimintaa.

Suositukset tukevat tie­don­hal­lin­ta­lain soveltamista

Tiedonhallintalautakunta tuottaa suosituksia ja ohjeita tiedonhallinnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi julkisessa hallinnossa. Ensimmäisen toimikauden aikana lautakunta julkaisi yhteensä viisitoista suositusta. Ladatuimpia  suosituksista ovat suositukset tiedonhallintamallista, tietoaineistojen säilytysajasta, tiettyjen tietoturvallisuussäännösten soveltamisesta ja tietoturvallisuuden arviointikriteeristöstä (Julkri). Kaikki voimassa olevat suositukset ovat tiedonhallintalautakunnan verkkosivuilla

Erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia lautakunta järjesti yli kolmekymmentä. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja, ja ne on nähty hyödyllisinä, sillä pelkästään vuonna 2023 lautakunnan tilaisuuksiin osallistui yli 3 300 julkisen hallinnon asiantuntijaa. Osallistujien antama palaute tilaisuuksista oli keskimäärin 4,0 (asteikko 1–5). Tämän lisäksi lautakunta on toteuttanut verkkokoulutuskokonaisuuksia kolmeen eri suositukseen. 

Lautakunta antoi kahden edellisvuoden aikana yhteensä 26 lausuntoa sille saapuneisiin lausunto- ja kannanottopyyntöihin. Lisäksi se antoi sähköpostitse neuvontaa yhteensä 128 yhteydenottoon. Lautakunta on myös osallistunut aktiivisesti tiedonhallinnan verkostoihin ja yhteistyöhön.

Viranomaiset ovat edistyneet tie­don­hal­lin­ta­lain vaatimusten täyttämisessä

Tiedonhallintalautakunta toteutti ensimmäisen toimikautensa aikana lähes 1 400 arviointia tiedonhallintalain toteuttamisesta viranomaisissa. Lautakunnan tekemien arviointien perusteella lain vaatimusten toteuttamisessa oli vielä paljon puutteita kahtena ensimmäisenä arviointivuonna. Vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen arviointien perusteella tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset toteutuvat edellisiä vuosia paremmin. Kuitenkin edelleenkään kaikki valtion, hyvinvointialueiden tai kuntien viranomaiset eivät ole pystyneet saattamaan toimintaansa lain vaatimalle tasolle. 

Olennaisimmat puutteet lain vaatimusten toteuttamisesta kohdistuvat tiedonhallintamallin ylläpitoon erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä sekä hyvinvointialueiden toteuttamiin muutosvaikutusten arviointeihin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä.

Työ jatkuu

Lautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelua ja viestintää on tehnyt valtiovarainministeriön tehtävään määräämä sihteeristö. Lautakunnan työtä on tukenut myös Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijapalvelut.  

Tiedonhallintalautakunnan ensimmäinen toimikausi päättyi 31.1.2024. Asettaminen seuraavalle kaudelle on vireillä.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää