Ter­vey­den­suo­je­lu­la­ki uudistetaan

12.03.2024 10:44

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ohjausryhmän toteuttamaan terveydensuojelulain kokonaisuudistusta. Lain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveyttä ja torjua terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä ympäristöstä.

Nykyinen terveydensuojelulaki (763/1994) tuli voimaan vuonna 1995. Sen jälkeen muun muassa Suomen perustuslaki ja hallintolaki ovat muuttuneet ja voimaan on tullut paljon EU-lainsäädäntöä. 

- Terveydensuojelulakia on muutettu useita kertoja vuosien saatossa, ja laki on erillisten muutosten myötä osin hajanainen. Tämän vuoksi on tärkeää, että lakia katsotaan ja uudistetaan nyt kokonaisuutena, toteaa neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Ter­vey­den­suo­je­lu liittyy vahvasti häiriö- ja krii­si­ti­lan­tei­siin

Yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on, että häiriö- ja kriisitilanteiden hoitoa tarkastellaan kokonaisuutena. Terveydensuojelun avulla ehkäistään elinympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja, joten terveydensuojelulaki liittyy keskeisesti häiriötilanteisiin, kuten vesiepidemioihin, kemikaalionnettomuuksiin ja säteilyvaaratilanteisiin. 

Terveydensuojelulain valvonta sivuaa usean eri viranomaisen toimialaa, minkä vuoksi yhtenä uudistuksen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Aloi­tuswe­bi­naa­ri järjestetään 25.3.

Lakiuudistukselle on asetettu ohjausryhmä, jossa on edustajat keskeisistä sidosryhmistä. Lisäksi hankkeelle on tarkoitus perustaa alatyöryhmiä. Lakiuudistus toteutetaan vuosina 2024–2027.

Terveydensuojelulain kokonaisuudistus käynnistetään 25.3.2024 webinaarilla, johon ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää