Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa

29.04.2024 07:37

Tasavallan presidentti vahvisti 26.4.2024 Tenon kalastussäännön 2024–2030 ja sen voimaansaattamislain. Päivitetty kalastussääntö astuu voimaan 1.5.2024.

Eduskunnan hyväksymä Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti 26.4.2024 lain kalastussäännön voimaansaattamiseksi. Lailla myös tarkennetaan viranomaisten tehtäviä kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa sekä säädetään kalastuslupien myymisestä, hinnoittelusta ja lupien käytöstä.

Norjan kanssa sovitun Tenojoen kalastussäännön sisältämät kalastuksen sääntelytoimet on suunniteltu lohikantojen vahvistumisen kannalta tehokkaiksi. Kalastuksen järjestämiseksi on tärkeää, että Suomella ja Norjalla on yhteinen kalastussääntö, jonka mukaan Tenolla kalastetaan.

Lohikantojen heikon tilanteen takia lohen kalastusta esitetään säädeltäväksi portaittain, lohikantojen elpymisen ja joen pääuoman eri lohikantojen vaellusajankohtien mukaan. Kalastussääntö sisältää kriteerit siitä, miten lohenkalastusta avataan lohikantojen elpyessä.

Heikon lohitilanteen vuoksi lohenkalastuksen avaaminen tulevana kesänä ei ole vielä mahdollista. Tämän vuoksi muiden lajien kuin lohen kalastusmahdollisuuksia helpotetaan.

Myös kyttyrälohen kalastukseen on lisätty erillisiä kalastusmahdollisuuksia.

Hyväksyessään hallituksen esityksen Tenon päivitetyksi kalastussäännöksi eduskunta antoi kaksi lausumaa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkasti Tenon lohikantojen tilaa. Voimakkaita saamelaisten oikeuksien ja omaisuuden suojan kannalta ongelmallisia kalastuksen rajoitustoimenpiteitä ylläpidetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä lohikantojen toipumisen näkökulmasta.

Eduskunta edellyttää myös, että valtioneuvosto teettää riippumattoman, juridisen selvityksen siitä, miten Tenon kalastus voidaan järjestää omaisuuden suojaa ja muita perusoikeuksia mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla sekä lohikantojen tila huomioiden.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää