TEM käynnistää strategian ja toi­min­taoh­jel­man harmaan talouden torjumiseksi

20.05.2024 17:34

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut poikkihallinnollisen valmisteluryhmän, jonka tehtävä on päivittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Päivitys tehdään työministeri Arto Satosen johdolla ja työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana vuoden 2024 aikana.

Taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen 21.3.2024 tekemä päätös tehostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa.

Järjestyksessä on jo yhdeksäs toimenpideohjelma, joten valmisteluryhmä hyödyntää aiemmin tehtyä työtä ja toimenpideohjelman valmistelumallia. Valmisteluryhmän pitää työssään huomioida jo käynnissä olevat strategiat ja toimenpideohjelmat, joilla on liittymä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on haittaa yrityksille, työntekijöille ja julkiselle taloudelle. Torjuntatyöhön tarvitaan eri viranomaisten laajaa yhteistyötä. Valmisteluryhmässä ovat edustettuina kattavasti eri ministeriöt ja viranomaiset. Työryhmän puheenjohtaja on osastopäällikkö Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää