TEM-analyysi: Kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sia tehdään hieman aiempaa vähemmän – tietoisuutta lakimuutoksista pitää lisätä

03.05.2024 14:17

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt, miten uudistettu lainsäädäntö on vaikuttanut palkansaajien kilpailukieltosopimuksiin. Selvitys osoittaa, että kilpailukieltoja tehdään hieman aiempaa vähemmän ja niiden tekemistä harkitaan aiempaa tarkemmin. Suunta on se, mihin lakimuutoksilla pyrittiinkin.

Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset tulivat voimaan vuoden 2022 alussa. Työnantajan velvollisuutta maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta laajennettiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Muutosten tavoitteena oli vähentää laissa säädettyjen edellytysten vastaisia kilpailukieltosopimuksia erityisesti ehkäisemällä ennalta niiden tekemistä.

Palkansaajat tuntevat kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­set huonosti

Eduskunta edellytti lainsäädäntömuutosten hyväksymisen yhteydessä, että niiden vaikutuksia kilpailukieltosopimusten käyttöön selvitetään.

Selvitystä varten työ- ja elinkeinoministeriö kokosi tietoja kilpailukieltosopimuksista palkansaajilta, työnantajilta ja luottamushenkilöiltä syksyllä 2023. Tietoja kerättiin Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK), keskusjärjestö STTK:n, keskusjärjestö Akavan, Suomen Yrittäjien sekä Elinkeinoelämän keskusliiton tekemien kyselyjen yhteydessä sekä työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa.

Huomionarvoista on, että iso osa vastaajista ei osannut vastata kilpailukieltosopimusten käyttöä koskeviin kysymyksiin. Tämä osoittaa, että tietoa sopimuksista ja niitä koskevista lainsäädännön muutoksista tarvitaan lisää. 

Eniten kilpailukieltosopimuksia on ylimmällä johdolla, miehillä ja yksityisellä sektorilla työskentelevillä. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöistä kilpailukieltosopimuksia on vain harvoilla. Kiellon kesto on useimmin yhdestä kuuteen kuukautta.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää