Tekijänoikeuden yh­teis­hal­lin­noin­nin kehittämisen neuvottelukunta asetettu

12.04.2024 07:53

Valtioneuvosto on asettanut yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan 15.4.2024 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunnan asettamisesta on säädetty tekijänoikeuden yhteishallinnointilaissa.

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (1494/2016) mukaan valtioneuvosto asettaa määräajaksi yhteishallinnointijärjestöjen, oikeudenhaltijoiden, teosten käyttäjien ja viranomaisten edustajista koostuvan neuvottelukunnan. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevien käytäntöjen kehittymistä. Sen tehtävänä on lisäksi edistää hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen hyödyntäminen yhteishallintolain piiriin kuuluvien riitojen käsittelyssä on myös asia, joka kuuluu neuvottelukunnan tehtäviin. Lisäksi neuvottelukunta avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Patentti- ja rekisterihallitusta yhteishallinnointilain ja EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin piiriin kuuluvissa asioissa.

Lähde ja lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää