Tasavallan presidentti päätti Suomen liittymisestä Nato SOFA -sopimukseen ja Pariisin pöytäkirjaan

22.03.2024 15:05

Tasavallan presidentti hyväksyi 22.3.2024 Nato SOFA -sopimuksen sekä Pariisin pöytäkirjan. Tasavallan presidentti vahvisti myös kyseisten sopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat lait sekä liittymisen johdosta tehtävät muutokset eräisiin kansallisiin lakeihin.

Tasavallan presidentti päätti 22. maaliskuuta Suomen liittymisestä Nato SOFA -sopimukseen sekä Pariisin pöytäkirjaan. Nato SOFA on Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehty sopimus, joka koskee Naton jäsenvaltioiden joukkojen oikeudellista asemaa niiden oleskellessa virallisten tehtäviensä yhteydessä toisen Naton jäsenvaltion alueella. Pariisin pöytäkirja koskee Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemaa, ja sillä Nato SOFAn määräykset ulotetaan toimiviin Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön.

Suomi liittyy sopimuksiin tallettamalla niitä koskevat liittymiskirjat sopimusten tallettajana toimivan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Liittyminen tulee voimaan 30 päivän kuluttua liittymiskirjojen talletuspäivämäärästä.

Tasavallan presidentti vahvisti myös lait, joilla kyseiset sopimukset saatetaan voimaan ja samalla osaksi Suomen lainsäädäntöä, sekä liittymisen johdosta tehtävät muutokset eräisiin kansallisiin lakeihin. Voimaansaattamislait saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Suomi on tallettanut sopimuksia koskevat liittymiskirjat. Muutokset kansallisiin lakeihin tulevat voimaan 1. ja 27. huhtikuuta 2024.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää