Tar­tun­tatau­ti­re­kis­te­rei­tä pääsevät jatkossa katsomaan lääkärien lisäksi myös hoitajat

09.06.2023 08:09

Valtioneuvosto esittää eduskunnalle lakimuutosta, jonka myötä THL:n ylläpitämistä tartuntatautirekistereistä saisivat tietoa kaikki tartuntatautien torjuntaan osallistuvat terveydenhuollon työntekijät eivätkä ainoastaan tartuntataudeista vastaavat lääkärit.

Alueellisesta tartuntatautien torjunnasta vastaavat hyvinvointialueet sekä HUS-yhtymä. Torjuntatyö perustuu tartunnanjäljityksestä kertyneille tiedoille ja niiden hallinnalle. Työtä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä, joten tehtävän laadukas ja tehokas hoitaminen edellyttää oikeutta käsitellä rekisteritietoja. 

Tartuntatautirekistereihin tallennettuja tietoja käytetään muun muassa sairastuneiden ja altistuneiden tunnistamiseen, tartunnanjäljitykseen sekä alueellisen epidemiatilanteen arviointiin. 
Hoitajat voivat tarkastella muitakin potilastietoja osana työtehtäviään ja heillä on laaja salassapitovelvollisuus, joten muutos ei vaaranna rekisteröityjen oikeuksia. 

Lakimuutos koskee tartuntatautilain (1227/2016) 40 §:ää, ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää