Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvotteluihin ve­si­pui­te­di­rek­tii­vis­tä

06.06.2024 07:15

Eduskunnan suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan neuvotteluihin vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta (UJ 13/2024 – U 119/2022). Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, että heikentämiskieltoon tuotavat joustot ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia.

Valiokunta suhtautuu kriittisesti vesien tilan heikentymistä koskevan määritelmän lisäämiseen direktiiviin ja valtioneuvoston tavoin katsoo, ettei lisääminen direktiiviin ole välttämätöntä. Asia kaipaisi lisätietoja laajemmista vaikutuksista. Erityisen tärkeää on edistää merkittäviä joustoja puhtaiden investointien mahdollistamiseksi. Siksi valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi neuvottelee aktiivisesti edellä mainittujen kantojen edistämiseksi koko neuvotteluprosessin ajan.

Valiokunta äänesti päätöksestä.

Direktiivin muutosehdotusten tarkoituksena on tarkistaa pintavesiä koskevia ympäristönlaatunormeja ja direktiivien haitta-aineiden listoja sekä pohjavesien että pintavesien osalta. Seurantamenetelmiä ympäristövaikutusten ja haitta-aineiden pitoisuuksien kausivaihtelujen osalta parannettaisiin.

Valtioneuvosto on suhtautunut lähtökohtaisen myönteisesti ehdotuksen tavoitteisiin. Täsmennetyssä kannassaan 24.5.2024 se katsoo, että kokonaisuutena arvioituna Suomen tavoitteet on huomioitu pääsääntöisesti hyvin tämänhetkisessä puheenjohtajan kompromissiehdotuksessa.

EU:n puheenjohtajamaa Belgian tavoitteena on saavuttaa ehdotuksesta neuvoston yleisnäkemys kesäkuun aikana.

U 119/2022 Vesipuitedirektiivi ym. – asian käsittelytiedot.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää