Suositus: Sisäilmasta oireilevaa potilasta on kuunneltava huolella ja hoidettava kokonaisuutena

08.04.2024 17:03

Uusi suositus tarjoaa keinoja sisäilmaan liittyvän oireilun diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Onnistuneen kuntoutumisen perustana on kuunteleva kohtaaminen, toimiva hoitosuhde ja yksilöllinen tuki.

Suosituksessa korostetaan, että sisäilmaoireilun diagnosoinnissa ja hoidossa on tärkeää kuunnella potilasta huolellisesti ja huomioida tilanne kokonaisuutena. Potilaan tutkimiseen ja hoitoon voidaan tarvita monialaista yhteistyötä, mutta hoito tulisi järjestää ensisijaisesti terveydenhuollon perustasolla. 

Ennaltaehkäisy avainasemassa

Sisäilmaan liittyvää oireilua voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää huolehtimalla systemaattisesti sisäympäristön kunnosta, korjaamalla havaitut puutteet ripeästi ja viestimällä avoimesti. Sisäilmasta oireilevan ihmisen tilanteeseen vaikuttavat sisäympäristön haittatekijöiden lisäksi monet yksilöön ja yhteisöön liittyvät tekijät.  

Suosituksessa listataan Suomen olosuhteissa merkittävimmiksi kroonisten sairauksien riskiä lisääviksi sisäympäristön altisteiksi radon, pienhiukkaset, passiivinen tupakointi ja kosteusvauriot. Laadukkaaseen sisäilmaan panostaminen on kannattavaa, koska terveydentilan lisäksi sillä on myönteisiä vaikutuksia myös viihtyvyyteen, oppimiseen ja työn tuottavuuteen. 

Kun­tou­tus­me­ne­tel­mis­tä tarvitaan lisää tietoa

Sisäilmaan liittyvät oireet ovat yleisiä ja valtaosin lieviä ja ohimeneviä, mutta joillakin potilailla oireet voivat pitkittyä ja heikentää merkittävästi elämänlaatua ja toimintakykyä. Pitkittyneestikin oireilevia potilaita pystytään auttamaan, mutta varsinkin kuntoutusmenetelmistä tarvitaan suosituksen mukaan lisää tietoa.

Suositus tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa moniammatillisessa työryhmässä, jonka jäsenet edustivat mm. sisäilman terveysvaikutuksien tutkimusta, perusterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, sosiaaliturvan ja etuuksien asiantuntemusta sekä potilasnäkökulmaa. 

- Sisäilmaan liittyvien oireiden syistä ja hoitamisesta on ollut julkisuudessakin esillä erilaisia näkemyksiä. Monipuolisesti eri sidosryhmiä edustavan työryhmän jäsenten rakentavan keskustelun ansiosta saimme sovitettua yhteen erilaisia näkökulmia hyvässä hengessä, toteaa erikoistutkija Kati Huttunen sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Suosituksella päivitetään ja täydennetään aiempia suosituksia, jotka koskivat kosteus- ja homevaurioihin liittyviä oireita.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää