Suomi–Viro-luon­non­suo­je­lu­yh­teis­työ­tä yli 30 vuotta

21.03.2024 09:18

Viro ja Suomi ovat 30 vuoden ajan ylläpitäneet ainutlaatuista luonnonsuojeluyhteistyötä, joka perustuu maiden maantieteelliseen läheisyyteen ja vahvaan kulttuurisidokseen. Keskeinen osa yhteistyötä on luonnonsuojeluhallinnon ja -asiantuntijoiden tiedonvaihto.

Suomalais-virolaisen luonnonsuojelutyöryhmän yhteistyö on viimeisen 30 vuoden ajan tuonut yhteen asiantuntijoita keskustelemaan ja jakamaan tietoa käytännön hankkeista, uusimmista tutkimustuloksista sekä suojelun parhaista käytännöistä. Yhteistyö on luonut suojelulle tietopohjaa, josta molemmat maat ovat hyötyneet jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Yhteisiä onnistumisia on kertynyt muun muassa useista Euroopan Unionin LIFE-ohjelmaan kuuluvista projekteista. Suomalais-virolaisen luonnonsuojeluyhteistyön puitteissa on esimerkiksi parannettu puustoisten niittyjen ja perinnemaisemien tilaa, kehitetty toimintatapoja liito-oravan suojelun sekä maankäytön ja metsäsuunnittelun yhteensovittamiseksi, parannettu rannikon elinympäristöjä ja luontotyyppejä sekä edistetty raakun eli jokihelmisimpukan populaatioiden ekologisia olosuhteita.

Suomi ja Viro toimivat saman EU-lainsäädännön, Pariisin ilmastosopimuksen ja maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen ohjaamina, edustaen laajaa boreaalista aluetta. Kansainvälisissä neuvottelupöydissä tehtyjen päätösten yhteinen arviointi ja niiden vieminen käytäntöön ovat tärkeä osa naapurimaiden välistä yhteistyötä.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää