Suomi tark­kai­li­ja­jä­se­nek­si eurooppalaisia kielimalleja edistävään allianssiin

15.05.2024 07:06

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle U-kirjelmän, jossa se esittää Suomen liittymistä tarkkailijajäsenenä eurooppalaisen digitaali-infrastruktuurikonsortion kieliteknologian allianssiin (Alliance for Language Technologies EDIC, ALT-EDIC).

EU:n alainen ALT-EDIC kehittää yhteistä eurooppalaista kieliteknologiainfrastruktuuria. Infrastruktuuri on tarkoitettu erityisesti suurille kielimalleille eli tekstiä tuottaville tekoälysovelluksille. Allianssin tarkoituksena on parantaa eurooppalaisen kielidatan saatavuutta, ylläpitää Euroopan kielellistä monimuotoisuutta ja vahvistaa Euroopan kilpailukykyä.

Tarkkailijajäsenenä Suomella on mahdollisuus osallistua allianssin yleiskokouksiin ilman äänioikeutta ja osallistua järjestettäviin tapahtumiin. Suomi tavoittelee myöhemmin varsinaista jäsenyyttä, mikäli rahoitus jäsenmaksuihin varmistuu.

Liittymällä allianssiin Suomi pyrkii tukemaan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta Euroopassa. Tähän kuuluu erityisesti suomen ja ruotsin kielen sekä Suomessa puhuttujen vähemmistökielten aseman vahvistaminen kieliteknologioiden kehittämisessä. Suomi pyrkii myös tukemaan eurooppalaista teknologista huippuosaamista.

Valtioneuvosto kannattaa EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kieliteknologian allianssissa. Suomi on yksi edelläkävijöistä suurten kielimallien tutkimuksessa ja kehityksessä sekä suurteholaskennassa. Se tuo hyvät lähtökohdat kansainvälisessä kilpailussa. Liittyminen allianssiin on Suomen edun mukaista.

EU julkaisi osana Digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaa eurooppalaiset digitaalisen infrastruktuurin konsortiot (European Digital Infrastructure Consortium, EDIC). Konsortioiden avulla pyritään nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan monikansallisia eurooppalaisia hankkeita, mikä tukee EU:n digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista. ALT-EDIC perustettiin 1.2.2024, ja siihen on liittynyt kattavasti EU:n jäsenmaita.

Suomen liittyessä allianssiin käynnistetään myös kansallinen järjestyminen ALT-EDIC-työn ympärillä.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää