Suomi ratifioi ILOn yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä

16.05.2024 15:55

Eduskunta on hyväksynyt väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tasavallan presidentin on tarkoitus ratifioida yleissopimus ja vahvistaa laki 17.5.2024.

Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 190 on ensimmäinen kansainvälinen sitova sopimus, joka koskee nimenomaan työelämän väkivaltaa ja häirintää. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja muita työelämässä toimivia henkilöitä väkivallalta ja häirinnältä. Jäsenvaltio sitoutuu myös varmistamaan oikeuden työhön ja ammattiin liittyvään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kaikille työntekijöille.

Ratifiointi vahvistaa entisestään ihmisoikeuksia työelämässä

Yleissopimuksen ratifiointi tukee ja edistää perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteutumista. Yleissopimus täydentää Suomea jo velvoittavien kansainvälisten sopimusten viitekehystä ja edistää ihmisoikeuksin toteutumista työelämässä. 

Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 26.5.2021. Suomea ennen sopimuksen on ratifioinut jo 39 valtiota.

Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.  Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää