Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

08.02.2024 14:54

Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat osittain päivittäneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota, jonka ne laativat vuonna 2021.

Tietojenvaihtoon liittyy edelleen puutteita viranomaisten välillä, yksityisen sektorin kanssa ja ilmoitusvelvollisten kesken. Tämä on merkittävä riski eri sektoreilla.

Määrällisesti eniten yksittäisiä merkittäviä rahanpesun riskejä liittyy virtuaalivaluutan tarjoajiin. Ala kehittyy jatkuvasti, joten viranomaisten ymmärrys eri trendeistä korostuu estämistyössä.

Viranomaiset ovat kehittäneet terrorismin rahoittamisen tunnistamista monin keinoin, mutta niiden olisi edelleen erikoistuttava terrorismirikosten tutkintaan ja syyttämiseen. Lisäksi pitäisi kehittää ilmoitusvelvollisten riskienhallintaa. 

Tarkastelussa Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Ministeriöt tarkastelevat riskiarviossa yhtenä ilmiönä Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta. Keskeiseksi riskiksi nousi pakotteiden kiertäminen erilaisin menetelmin.

Muut riskiarviossa tarkasteltavat ilmiöt ovat etäasiointi ja korruptio. Etäasioinnissa merkittävimmäksi riskiksi arvioitiin tietoverkkoavusteiset rikokset. Korruption riskeissä nousivat esiin haasteet korruption tunnistamisessa erityisesti poliittisessa päätöksenteossa.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­maan päivitys

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat päivittäneet myös riskiarvion toimintasuunnitelmaa tälle ja ensi vuodelle.

Toimintasuunnitelman strategisina painopisteinä ovat seuraavat:

  • lisätä yleistä tietoisuutta rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta
  • kehittää tietojenvaihtoa, kansallista lainsäädäntöä ja tilastointia
  • toteuttaa riskiarvion esiin nostamien merkittävimpien yksittäisten riskien pienentämistoimia sekä
  • kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnan ja riskien hallinnan digitalisointia.

Toimintasuunnitelmaan on ensimmäistä kertaa nostettu rekisteröimättömät hawala-toimijat. Näihin epävirallisiin kansainvälisiin rahanvälittäjiin liittyy merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski.

Valtioneuvosto hyväksyi pe­ri­aa­te­pää­tök­sen

Valtioneuvosto hyväksyi 8.2.2024 periaatepäätöksen riskiarvion osittaispäivityksestä ja toimintasuunnitelmasta. Riskiarvio ja toimintasuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, joka kuvastaa Suomen kansallista ymmärrystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä ja niiden hallintakeinoista.

Lähde ja lisätietoja: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää