Suomi onnistui vai­kut­ta­mis­työs­sä me­ri­tur­val­li­suus­ko­mi­tean kokouksessa

05.06.2024 07:47

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea kokoontui 15.–27.5.2024 Lontoossa. Komitea kokoontui 108. kertaa. Suomi onnistui vaikuttamistyössään yhdenmukaisten sopimustulkintojen edistämisessä.

Meriturvallisuuskomitean (Maritime Safety Committee, MSC) kokouksessa hyväksyttiin useita muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn SOLAS-yleissopimukseen sekä sen alaisiin säännöstöihin. Kokouksessa hyväksyttiin myös häirinnän ehkäisyä koskevat muutokset kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen.

Kokouksessa jatkettiin vapaaehtoisen, tavoitepohjaisen MASS-säännöstön kehittämistä merenkulun automaation edistämiseksi. Kokouksessa korostettiin, että lopputuloksena on oltava laadukas säännöstö. Kokouksessa hyväksyttiin myös aikataulumuutos, jonka mukaan komitea hyväksyy vapaaehtoisen MASS-säännöstön keväällä 2025 syksyn 2024 sijaan. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin turvallisuussääntelykehyksestä uutta teknologiaa ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäville aluksille kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Meriturvallisuuskomitean kokouksessa viimeisteltiin päivitetty IMO:n kyberturvallisuusohjeistus, joka julkaistaan keväällä 2025, kun merenkulun helpottamiskomitea on myös hyväksynyt ohjeistuksen. Kokouksessa keskusteltiin myös Punaisenmeren turvallisuusuhista kauppamerenkululle. Kokouksessa aloitettiin työ komitean työtaakan hallinnoimiseksi, ja työ jatkuu tulevana syksynä. Lisäksi komitea hyväksyi sen toimivaltaan kuuluvien alakomiteoiden päätökset sekä ohjasi niiden tulevaa työtä.

Suomi onnistui vai­kut­ta­mis­työs­sä

Suomi onnistui vaikuttamistyössään, kun kokouksessa saatiin hyväksyttyä sopimusten yhdenmukaisten tulkintojen hyväksymisprosessi. Suomi toimitti kokoukseen esityksen, jossa korostettiin, että yhdenmukaisilla tulkinnoilla ei tulisi muuttaa sopimustekstiä. 

Suomen huolet otettiin hyvin huomioon yhdenmukaisten tulkintojen hyväksymisprosessissa siten, että jatkossa tulkintoja hyväksyttäessä on vastattava kysymyksiin siitä, onko tulkinta sopimuksen sanamuodon mukainen ja ettei tulkinnalla laajenneta sopimuksen sisältöä tai muuteta itse sopimusta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää