Suomi lähetti kuudennen vastauksen komissiolle Yleä koskevaan kanteluun

18.09.2023 08:22

Suomen valtio toimitti Euroopan komissiolle 12.9.2023 kuudennen vastauksensa Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun. Suomi on pyytänyt komissiolta lupaa vastauksen julkaisemiseen. EU-lainsäädännöstä johtuen kirjeenvaihto komission kanssa on lähtökohtaisesti salassa pidettävää.

Sanoman keväällä 2021 tekemä kantelu koskee erityisesti Ylen tilausvideopalveluita (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yle tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Suomen vastausten mukaan Ylen nykyinen toiminta on EU:n valtiontukilainsäädännön mukaista. Vastauksissa katsotaan, että Sanoman kantelu perustuu virheelliseen tulkintaan EU-lainsäädännöstä ja harhaanjohtavaan kuvaukseen suomalaisesta mediamarkkinasta ja -sääntelystä.

Suomi on vastauksissaan katsonut, että Yle Areena ja oppimissisällöt ovat tarpeellinen vastaus kuluttajien sisältöpalveluiden käyttötarpeiden muutokseen ja siten osa Ylen julkisen palvelun tehtävää.

Komissio arvioi, ovatko Suomen esittämät vastaukset riittäviä ja päättää sen perusteella, pyytääkö se Suomelta lisäselvityksiä. Valtiontukiasioiden käsittely EU:ssa voi viedä useita vuosia ja sisältää useita kirjelmöintikierroksia.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää