Suomi ja Ranska päivittävät verosopimustaan

07.03.2024 14:07

Suomen ja Ranskan välinen uusi verosopimus mahdollistaa muun muassa Suomesta Ranskaan maksettavien yksityisen sektorin eläkkeiden verotuksen Suomessa. Hallitus esittää eduskunnalle huhtikuussa 2023 tehdyn verosopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymistä.

Uudella OECD:n malliverosopimukseen rakentuvalla sopimuksella korvataan monelta osin vanhentunut vuoden 1970 sopimus. Sopimukseen tehdyt muutokset vastaavat Suomen nykyisiä verosopimuspolitiikan linjauksia.

Aiemman sopimuksen mukaan Suomi on saanut verottaa ainoastaan julkisesta palveluksesta Suomesta saatua eläkettä, kun se maksetaan Ranskassa asuvalle henkilölle. Uuden sopimuksen myötä Suomi saa alkaa verottaa myös Suomesta Ranskaan maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä. 

Sopimukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan eläkeläisen asuinvaltiolla on nykyisen sopimuksen tavoin jatkossakin yksinomainen verotusoikeus yksityissektorin eläkkeisiin, jos verosopimuksen allekirjoittamisen hetkellä yhdessä sopimusvaltiossa asunut henkilö on saanut eläkettä toisesta sopimusvaltiosta. Eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa poikkeuksellisesti lähdevaltio. Ranskassa asuvalle henkilölle Suomesta maksettavasta eläkkeestä menevästä Suomen verosta vähennetään eläkkeestä Ranskassa maksettu vero.

Muutoksia osinkojen verotukseen ja kiinteän toimipaikan artiklaan

Sopimus muuttaa osinkojen verotusta. Suomi voi alkaa verottaa Ranskaan maksettuja portfolio-osinkoja, joista Suomi perii jatkossa verosopimuksissa tavanomaisesti käytetyn 15 prosentin lähdeveron. Uusi sopimus muuttaa lisäksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytetyn menetelmän vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisen verosopimuspolitiikan mukaisesti. 

Uusi verosopimus tuo ensimmäistä kertaa mukaan OECD:n uusimman malliverosopimuksen mukaisen kiinteän toimipaikan artiklan Suomen solmimiin verosopimuksiin. Artikla on tulos OECD:n ja G20-maiden BEPS-hankkeesta, joka tähtää veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseen. 

Uusi sopimus astuu voimaan, kun molemmat valtiot ovat toteuttaneet tarvittavat kansalliset menettelyt. Sopimuksen määräyksiä aletaan soveltaa sopimuksen voimaantulovuotta seuraavan vuoden alusta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää