Suomi ajaa mi­nis­te­ri­neu­vos­tos­sa suden suojelutasoon muutosta – komission aloitteelle vahva tuki

22.01.2024 17:41

EU-komissio julkisti joulukuussa 2023 susikannan suojelutarpeen arvioinnin johtopäätökset. Komissio ehdottaa suden suojelun lieventämistä. Suomi nostaa asian esille maatalous- ja kalastusneuvostossa 23.1.2024.

Suomi on valmistellut Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalle suurpetoja koskevan tiedotusasian (AOB). Suomi haluaa kannanotollaan tukea komission aloitetta suden Bernin sopimuksen suojelustatuksen muuttamisesta tiukasti suojellusta lajista (liite II) suojelluksi lajiksi (liite III), ja kannustaa tekemään vastaavat muutokset luontodirektiivin liitteisiin.

Suojeluaseman muutosehdotusta perustellaan susikannan myönteisellä kehityksellä. Susikanta Euroopassa on vahvistunut ja levittäytynyt uusille alueille. Suomen tiedotusasiaa tukevat Ruotsi, Itävalta, Latvia, Tšekki, Slovakia, Romania, Italia ja Kreikka.

Suomi haluaa nostaa suden rinnalle myös muut runsaslukuiset ja suotuisalla suojelun tasolla olevat suurpetokannat. Suomessa karhu- ja ilveskannat ovat Suomen EU-jäsenyysaikana monikertaistuneet ja ovat olleet vuosia suotuisalla suojelun tasolla. Tästä huolimatta viimeisten vuosien aikana poikkeuslupakäytännöt ovat tiukentuneet. Erityisesti karhun osalta suojelustatuksen muuttaminen on tärkeää, jotta kantaa pystytään hallitsemaan ja ihmisarkuus säilyttämään.

”Komission aloite suden suojelustatuksen muuttamisesta on erittäin tervetullut, ja annamme sille täyden tukemme. Luontodirektiivin liitteitä ei ole päivitetty kertaakaan Suomen EU-jäsenyyden aikana, vaikka suurpetokannat ovat vahvistuneet huomattavasti. Suomalaiset sidosryhmät vastasivat syksyllä ahkerasti komission tekemään kyselyyn susitilanteesta, mikä osaltaan sai komission vakuuttuneeksi muutoksen tarpeesta. Jatkamme nyt tätä vaikuttamistyötä neuvostossa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Maatalous- ja ka­las­tus­neu­vos­to koolla Brysselissä Belgian johdolla

EU:n maatalousministerit kokoontuvat Brysseliin 23.1.2024 puheenjohtajavaltio Belgian kauden ensimmäiseen maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa ministeri Essayah.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa keskustellaan myös komission loppusyksystä antamasta asetusehdotuksesta, joka koskee EU:n metsien tilan seurantaa.

Lisäksi neuvosto keskustelee kokouksessaan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin aloitteesta käydä strategista dialogia Euroopan maatalouden tulevaisuudesta. Neuvosto myös kuulee komission katsauksen ja keskustelee maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää