Suomen RRF-ener­giain­ves­toin­tien tukihakuun saapui 24 hakemusta – tukipäätökset syksyn aikana

08.06.2023 08:57

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen RRF-energiainvestointituen toiseen hakuun saapui määräaikaan 26.5.2023 mennessä 24 uutta hakemusta. Haettavissa oleva investointituki on kohdennettu energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Uusilla hakemuksilla tukea haettiin yhteensä yli 205 miljoonaa euroa. Lisäksi hakukäsittelyssä on mukana aiemmissa hauissa jätettyjä hakemuksia, joille ei ole vielä tehty päätöksiä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 93,4 miljoonaa euroa, joka on vielä käyttämättä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesta energiainvestointituesta.  

Tukiohjelman tavoitteena on vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, tukea Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, sekä kannustaa elinkeinoelämää ja etenkin teollisuutta korvaamaan fossiilisia polttoaineita.
 
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien ensimmäiseen hakuun saapui talvella 2022 yhteensä 86 hakemusta. Niistä 36 hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolmessa erässä (10/22, 12/22 ja 2/23) investointitukea yhteensä 328 miljoonaa euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt tukea kahdelle puhtaan vedyn IPCEI-hankkeelle yhteensä 61,3 miljoonaa euroa. 

Kaikki tukipäätökset on tarkoitus tehdä syksyn 2023 aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tukipäätökset hankkeille, joissa hyväksyttävät kustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland tekee tukipäätökset niille teollisuuden energiaprosessien suoraan sähköistämiseen kohdistuville hankkeille, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat alle viisi miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että kaikki päätökset tehdään syksyn 2023 aikana.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeiden; 
•    energia- ja päästövaikutuksia, 
•    kustannustehokkuutta, 
•    toteutettavuutta,
•    teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä 
•    hankkeiden muita vaikutuksia.

Hakemusten on myös noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta, eli investointien täytäntöönpanon ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille. Hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää