Suomen linjaukset IMO:n merenkulun hallintoa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi julkaistu

12.02.2024 10:36

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Suomen linjaukset menettelyistä Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n pakollisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi sekä merenkulun hallinnon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Linjausten laatiminen on osa valmistautumista IMO:n auditointiin.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on auditoinut yli puolet kaikista jäsenvaltioistaan. Suomen auditoinnin vuoro on lokakuussa 2024. Auditoimalla jäsenvaltioitaan IMO pyrkii varmistamaan, että jäsenvaltiot täyttävät kansainväliset velvoitteensa ja kehittävät merenkulun hallintoaan.

IMO suosittelee jäsenvaltioitaan laatimaan linjaukset menettelyistä, joilla varmistetaan pakollisten velvoitteiden kansallinen hyväksyntä ja voimaansaattaminen sekä merenkulun hallinnon vaatimustenmukaisuus. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut auditointiin valmistautumista ja koordinointia varten työryhmän, jossa on jäseniä merenkulkuhallinnon eri osa-alueilta. Työryhmä on laatinut linjausten lisäksi laajan merenkulun hallintoa koskevan aineiston auditoinnin tueksi. Lisäksi ryhmä on käynyt läpi aikaisemmat IMO:n ja kansallisten auditointien havainnot linjausten mukaisesti. 

Suomen linjaukset on laadittu yhteistyössä niiden ministeriöiden ja viranomaisten kesken, joilla on merenkulun vastuualueita IMO:n auditointiin liittyen.
 
Nyt julkaistut linjaukset

  • kuvaavat organisoinnin ja menettelyt, joilla varmistetaan, että Suomeen kohdistuvat merenkulun hallinnon vastuut ja velvollisuudet täytetään
  • määrittävät menettelyt, joilla kansainvälisen sääntelyn kansallista voimaansaattamista ja toimeenpanoa valvotaan ja mitataan sekä
  • kuvaavat, miten linjausten tehokkuutta ja soveltuvuutta seurataan, ylläpidetään ja parannetaan, jotta viranomaiset saavuttavat tarvittavan tason lippu-, satama- ja rantavaltiotehtävissä.

Linjaukset myös tukevat merenkulkuhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja jatkuvaa toiminnan parantamista.

Suomen auditointi on 14.–21.10.2024. 

Hankkeen kansallisena yhdyshenkilönä IMO:n suuntaan toimii Hanna Suutarla Liikenne- ja viestintävirastosta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää