Suomen kestävän kasvun ohjelman val­tio­na­vus­tuk­sil­la edistetään hoidon jatkuvuutta

26.03.2024 17:25

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Suomen kestävän kasvun ohjelman neljännet valtionavustukset. Valtionavustuksella edistetään hoidon jatkuvuutta ja sitä tukevia digitaalisia ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt valtionavustuksia vuosina 2023–2025 toteutettaville alueellisille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille. Nyt myönnetyllä rahoituksella täydennetään hankkeiden toimenpiteitä, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätään kustannusvaikuttavuutta. 

Rahoitus kohdentuu erityisesti hoidon jatkuvuusmallin edistämiseen, sitä tukeviin digitaalisiin ratkaisuihin sekä hyvinvoinnin monialaisen digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönottoon. Digitaalisella palvelutarjottimella viitataan kansallisesti kehitettyyn verkkopalveluun, josta löytyy kootusti tietoja kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden järjestämistä palveluista ja toiminnasta. Hoidon jatkuvuusmallin keskiössä on potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen jatkuvuus, jossa hoidon tukena on omahoitaja ja tarvittaessa moniammatillisen tiimin muita jäseniä. Lisäksi sosiaalialan osaamiskeskukset saivat ohjelmasta rahoitusta sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen.

Valtionavustushaku oli suunnattu hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaalialan osaamiskeskuksille. Hakuaika alkoi 9.1.2024 ja päättyi 15.2.2024. Hakemuksia saatiin 21 kappaletta, ja haettu rahoitus oli yhteensä noin 55 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle yhteensä 15 845 000 euroa. Avustus on hankkeiden käytettävissä vuoden 2025 loppuun asti ilman omarahoitusosuutta.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Ohjelman rahoituksella puretaan koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeutetaan hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää