Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puo­lus­tusyh­teis­työ­so­pi­mus­ta koskeva hallituksen esitys lausun­to­kier­rok­sel­le

02.04.2024 14:12

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus allekirjoitettiin 18.12.2023 Washington DC:ssä. Ulkoministeriön johtaman työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sopimuksen hyväksymisestä on lähetetty lausuntokierrokselle. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa työryhmässä.

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus (Defence Cooperation Agreement, DCA) syventää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä tiivistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Sopimus sääntelee Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Suomessa kaikissa turvallisuustilanteissa. Se parantaa edellytyksiä Yhdysvaltojen Suomelle antamalle tuelle vahvistaen Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa ja vahvistaa myös Yhdysvaltojen ja muiden Pohjoismaiden turvallisuutta. DCA perustuu joukkojen asemaa koskevaan Nato SOFA -sopimukseen ja täydentää sitä.

Hallituksen esitysluonnoksessa työryhmä on arvioinut DCA:n määräyksiä, jotka koskevat muun muassa Yhdysvaltojen joukkojen maahantuloa ja liikkumista, joukkojen pääsyä Suomen ja Yhdysvaltojen yhteiskäyttöön tuleville Puolustusvoimien alueille sekä niiden käyttöä. Alueet on määritelty DCA:n liitteessä, ja niitä on yhteensä 15. Lisäksi DCA:ssa on määräyksiä materiaalin ennakkosijoittamisesta, Yhdysvaltojen joukkojen turvallisuudesta, rikosoikeudellista tuomiovallasta sekä Yhdysvaltojen joukkojen ja sopimustoimittajien oikeudellisesta asemasta.

Työryhmä esittää johtopäätöksenään, että DCA rajoittaisi Suomen täysivaltaisuutta ja siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä edellyttäisi 2/3:n enemmistöllä tehtävää päätöstä.  

Lisäksi työryhmä arvioi DCA:n keskeisimpiä vaikutuksia. Sopimuksen tosiasialliset vaikutukset tulevat määräytymään sen mukaan, kuinka laajasti yhteistyötä tulevaisuudessa tehdään ja missä määrin Yhdysvaltojen joukkoja tulee Suomen alueelle. Puolustusyhteistyösopimus ei merkitsisi Suomessa Yhdysvaltojen pysyvää läsnäoloa, vaan mahdolliset USA:n joukot toimisivat lähtökohtaisesti rotaatioperiaatteella.

Esitysluonnos sisältää myös useita eri hallinnonalojen liitelakeja.

Hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 12.5.2024 asti.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää