Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen po­lii­siyh­teis­työ­tä koskeva esitysluonnos lausun­to­kier­rok­sel­le

07.06.2023 07:03

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehtyä sopimusta. Lausuntokierros päättyy 24.8.2023.

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat lokakuussa 2021 valtiosopimuksen raja-alueen poliisiyhteistyöstä. Sopimusta sovellettaisiin Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovellettaisiin Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla.

Hallituksen esityksellä eduskuntaa pyydetään hyväksymään ja voimaansaattamaan sopimus. Esitys sisältää lakiehdotuksen, jossa säädetään sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisen lisäksi sopimuksen toimeenpanosta Suomessa.

Sopimuksen tarkoitus on tehostaa maiden välistä poliisiyhteistyötä ja edelleen parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja tutkintaa maiden välisellä raja-alueella.

Valtiosopimus kattaa vakavien rikosten estämiseen liittyvät kiireelliset tilanteet

Sopimusta sovelletaan vain kiireellisissä tilanteissa, ja se sisältää pääasiassa kahdenlaista yhteistyötä: pyynnöstä ja ilman pyyntöä toteutettavat toimenpiteet. Pyyntö voidaan esittää naapurivaltiolle, jos tarvitaan kiireellistä apua sellaisen vakavan rikoksen torjumiseksi, johon liittyy ihmisen elämää, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta uhkaava vaara. Tällaisia vakavia rikoksia ovat esimerkiksi raiskaus, törkeä pahoinpitely ja henkirikokset. Pyynnöstä voi kuitenkin aina kieltäytyä.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää