STM pyytää lausuntoja va­kuu­tus­mekla­rien vas­tuu­va­kuu­tuk­sen vä­him­mäi­seu­ro­mää­rien tarkistamisesta

02.05.2024 09:15

Ministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia ja vakuutusyhtiölakia. Vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ehdotetun muutoksen tarkoitus on päivittää laki vastaamaan muutettua vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä.

Vakuutusmeklarilla on oltava Finanssivalvonnan hyväksymä vastuuvakuutus, joka kattaa ammatillisesta virheestä aiheutuvien vahinkojen korvaamisen. Esitysluonnoksessa ehdotetaan tarkistettavaksi vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) mukaiset vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen vähimmäiseuromäärät. Vastuuvakuutuksen määrän tulisi jatkossa olla vähintään 1 564 610 euroa vahinkoa kohti ja yhteensä 2 315 610 euroa vuodessa kaikkien vahinkojen osalta. Sivutoimisen vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen määrän tulisi olla kohtuullinen suhteessa vakuutusten tarjoamista koskevan liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen. 

Vastuuvakuutusten vähimmäismäärät tarkistetaan vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin mukaisesti viiden vuoden välein. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalta edellytettävän ammatillisen vastuuvakuutuksen tai muun vastaavan vakuuden euromäärät tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta vastuuvakuutuksen vähimmäismäärissä huomioidaan Euroopan kuluttajaindeksissä tapahtuneet muutokset. 

Vakuutusyhtiölakiin ja vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ehdotetaan myös pienempiä teknisluonteisia tarkistuksia.  

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan 11.6.2024 mennessä. 

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää