STM asettaa sel­vi­tys­hen­ki­lön STEA-avus­tus­toi­min­nan linjausten valmistelun tueksi

10.06.2024 16:28

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Mika Pyykön selvityshenkilöksi. Selvityshenkilön tehtävänä on tehdä tarvittavia taustaselvityksiä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksia (STEA-avustuksia) koskevien linjausten valmistelun tueksi.

Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä uudesta julkista taloutta vahvistavasta toimenpidekokonaisuudesta. Julkisen talouden vaikean tilanteen takia sopeuttamistoimia on kohdistettu laaja-alaisesti kaikille hallinnonaloille. Tämä tarkoittaa myös sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden yleishyödylliseen toimintaan myönnettävien STEA-avustusten avustusmäärärahan supistumista. Määrärahaleikkaukset pienentävät jaettavien avustusten määrää hallituskauden aikana noin kolmanneksella. Muutos on merkittävä. Selvitys tuottaa osaltaan tietoa muutoksen tasapuolisen ja oikeudenmukaisen toteuttamisen tueksi. 

Selvitys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa alkaen 1.8.2024 ja päättyen 31.12.2024. Ensimmäisessä vaiheessa selvitys painottuu nykytilan taustoittamiseen ja tavoitetilan muotoiluun. Jälkimmäisessä vaiheessa selvityshenkilön tehtävä tulee painottumaan valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen toiminnan avustamiseen liittyvien käytänteiden kuvaamiseen ja arvioimiseen sekä niihin liittyvien ehdotusten laatimiseen. 

Selvityshenkilö Mika Pyykkö on aiemmin toiminut mm. vaikuttavuusinvestoimisen johtajana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa ja työ- ja elinkeinoministeriössä sekä osastopäällikkönä raha-automaattiyhdistyksessä. Pyykkö on selvityksen ajan toimivapaalla Aivoliitto ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää