Sote-pal­ve­lun­tuot­ta­jien re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sia on käsitelty lähes 1500

02.04.2024 07:18

Uuteen sote-palveluntuottajarekisteri Soteriin tulleita hakemuksia on ratkaistu nyt lähes 1 500. Käsittelyä odottavien hakemusten määrä on edelleen korkea, noin 3 400, mutta määrän kasvu on taittumassa.

Yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa ei pystytä vielä tarkentamaan, sillä rekisteröintihakemuksia käsittelee seitsemän eri virastoa, Valviran lisäksi kuusi aluehallintovirastoa. Tällä hetkellä käsittelytahti on keskimäärin muutama sata hakemusta viikossa.

”Tilanteen ratkaisemiseksi on tehty paljon, ja työ jatkuu korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Yli 30 henkilöä on siirretty muista tehtävistä Soteri-työhön, rekisterin sähköiseen asiointiin tehdään korjauksia edelleen, asiakkaiden ohjeita on selkiytetty ja viestintää on tehty tehostetusti. Myös tiivis yhteistyö palveluntuottajia edustavien yhdistysten ja liittojen kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää. Tilanne on parempaan päin, mutta hakemuksensa käsittelyä odottavien palveluntuottajien kannalta edelleen hankala”, toteaa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Palveluntuottajien rekisteröinti ja Soteri-rekisteri perustuvat vuoden 2024 alussa voimaan tulleeseen sote-valvontalakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, 741/2023). Uusi laki on muuttanut myös erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Aiemmin he saivat aloittaa toimintansa pelkällä ilmoituksella aluehallintovirastoon. Nyt heidän on odotettava viranomaisen myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toiminnan aloittamista. Laki toi merkittäviä muutoksia ja useita uusia vaiheita myös viranomaisen käsittelyprosessiin.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää