Sote-asiakastietojen käsittelyä koskeva asetusluonnos uudestaan lausun­to­kier­rok­sel­le

05.04.2024 08:07

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta asetusluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa ajalla 3.4.–15.5.2024.

Asetuksessa täsmennetään

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöoikeuksia asiakastietoihin
  • sosiaali- ja terveydenhuollon välistä luovutuslupaa sekä
  • potilastietojen erityissuojausta.

Asetus perustuisi 1.1.2024 voimaan tulleeseen uuteen asiakastietolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023). 

Asetusluonnos oli ensimmäisen kerran lausuttavana 3.11.2023–15.1.2024. Luonnokseen on tehty lausuntopalautteen perusteella runsaasti muutoksia kohtiin, jotka käsittelevät luovutusluvan kohdentamista sekä käyttöoikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon välillä luovutettaviin tietoihin.

Uudella lausuntokierroksella halutaan varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon ja että asetus olisi ymmärrettävä asiakkaille ja ammattilaisille.

Lausuntopalaute huomioidaan asetuksen jatkovalmistelussa.

Miten asetus määrittäisi asiakastietojen käyttöoikeuksia?

Uusi asetus määrittäisi, mitä tietoja ammattilaiset voivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisesti tuottamissa palveluissa. Asetus täsmentäisi myös, millaiset käyttöoikeudet ammattilaisilla olisi tietoihin, joita luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Asiakastietolain 53 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisesti tuottamissa palveluissa ammattilaisilla on oikeus saada ja käyttää välttämättömiä potilastietoja sekä sosiaalihuollon asiakastietoja. 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on tiedonsaantioikeus, joka edellyttää asiakkaan antamaa luovutuslupaa. Tämä ei koske tilanteita, joissa asiakas ei muistisairauden, tajuttomuuden tai vastaavan syyn takia pysty päättämään luovutusluvan antamisesta. Luovutusluvalla asiakas yksilöi, mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä saa luovuttaa. Asetuksella säädetään, miten luovutusluvassa voidaan yksilöidä luovutettavat tiedot.

Asiakastietolain 26 §:n mukaan perinnöllisyyslääketieteen ja psykiatrian potilasasiakirjamerkinnät ovat erityissuojattavia. Asetuksella säädetään, mitkä muut potilasasiakirjamerkinnät edellyttävät vastaavanlaista erityistä luottamuksellisuutta ja ovat myös erityissuojattavia.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää