So­si­aa­li­tur­va­ko­mi­tea jatkoi välimietinnön työstämistä

08.11.2022 14:02

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa 7.11.2022 käsiteltiin sosiaaliturvan eurooppalaisia kehityssuuntia ja niiden suhdetta sosiaaliturvauudistukseen sekä työstettiin välimietinnön toista luonnosta.

Sosiaaliturvan eurooppalaiset kehityssuunnat

Komitean kokous aloitettiin katsauksella Euroopan unionin viimeaikaisiin kehityssuuntiin ja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistumiseen EU-tasolla. Komitea kuuli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta sekä EU-tason yhteisistä määrällisistä tavoitteista liittyen työllisyyteen, koulutukseen sekä köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrän vähentämiseen.

EU-tason keskustelussa keskiössä on aktiivisen osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on taata yhteiskunnan antama riittävä tuki ja resurssit, jotta henkilö voi olla aktiivinen osa yhteiskuntaa ja työmarkkinoita. 

Komitean jäsenet keskustelivat siitä, miten Suomen tulisi vaikuttaa EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehitykseen sekä miten sosiaalisen ulottuvuuden vahvistuminen vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen.

Välimietinnön työstämistä jatkettiin

Komitean kokouksessa käsiteltiin myös välimietinnön toista luonnosta. Keskustelun aiheina olivat seuraavalle hallitukselle tehtävät ehdotukset ja komitean linjaukset seuraavalle kaudelle.

Keskustelussa komitean seuravan kauden linjauksista nousi esiin erityisesti se, mitkä ovat sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet ja miten niiden saavuttamista seurataan konkreettisesti mitattavilla tavoitteilla, kuten lisääntyneellä työllisyydellä. Komitea totesi myös, että sosiaaliturvauudistuksen tulee osaltaan varmistaa julkisen talouden kestävyys työllisyyttä sekä väestön työ- ja toimintakykyä vahvistamalla.

Sosiaaliturvakomitean seuraava kokous järjestetään perjantaina 9.12.2022. Kokouksessa käsitellään sosiaaliturvakomitean välimietinnön kolmatta luonnosta sekä lasten ja nuorten kuulemisen tuloksia.  

Sosiaaliturvakomitean kokouksissa työstetään maaliskuussa 2023 julkaistavaa välimietintöä. Välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää