Sosiaali- ja ter­veys­va­lio­kun­ta kannattaa työt­tö­myys­tur­van muu­to­seh­do­tuk­sia

10.06.2024 10:10

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 13/2024 vp). Valiokunta kannattaa esitettyjä muutoksia, mutta ehdottaa eduskunnalle lausumaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ansiopäivärahan porrasta​mista niin, että päiväraha pienenisi työttömyyden pitkittyessä. Esityksessä ehdotetaan myös, ettei palkkatuettu työ enää kerryttäisi työssäoloehtoa ja että tietyistä ikään liittyvistä työttömyysturvan poikkeuksista luovuttaisiin. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta luovuttavaksi esimerkiksi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitteita perusteltuina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa työttömyysturvaa koskevien muutosten vaikutuksia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, kuten ikääntyneiden, osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien toimeentuloon ja työllisyyteen sekä ryhtyy tarvittaessa havaittujen ongelmien korjaamiseen.”

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. Vastalauseen jättivät keskustan eduskuntaryhmä, vihreä​​ eduskuntaryhmä sekä sosiaalidemokraattinen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä yhdessä.

Mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn, jossa eduskunta päättää lakiehdotuksen sisällöstä.​

Valiokunnan mietintö StVM 6/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää