Valmisteluryhmä uudistamaan lastensuojelun lainsäädäntöä

11.03.2024 15:23

Lastensuojelulainsäädäntöä uudistetaan nykyisen hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksessa varmistetaan lapsen edun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutuminen rajoitustoimien käytön edellytyksiä selkeyttämällä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut valmisteluryhmän vakavasti päihteitä ja väkivaltaa käyttäviä ja rikoksia tekeviä alaikäisiä nuoria koskevan lastensuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on valmistella tarvittavat säädösmuutokset nuorten integroidun ja suljetun kuntoutuspalvelun perustamiseksi sekä muutokset, joiden avulla lasten luvattomiin poissaoloihin eli ns. ”hatkoihin” lastensuojelulaitoksista kyettäisiin tehokkaasti puuttumaan.

Suomessa ei tällä hetkellä pystytä puuttumaan päihteitä ja väkivaltaa käyttävien alaikäisten nuorten tilanteisiin riittävän tehokkaasti, pitkäkestoisesti ja joustavasti. Myöskään karkaamista ei pystytä nykymuotoisissa laitoksissa täysin estämään.

Valmisteluryhmän tehtävä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteluryhmä laatii ehdotuksen tarvittavista säädösmuutoksista alaikäisten nuorten integroidun ja suljetun kuntoutuspalvelun perustamiseksi 30.8.2024 mennessä. 

Toisessa vaiheessa valmisteluryhmä valmistelee säädösmuutosehdotukset, joilla voidaan nykyistä tehokkaammin puuttua lasten luvattomiin poissaoloihin lastensuojelulaitoksista huomioiden asiaa koskeva hallitusohjelmakirjaus. Tämän ehdotuksen tulee valmistua 31.12.2024 mennessä.

Valmisteluryhmän toimikausi on 11.3.–31.12.2024. Valmistelutyö toteutetaan virkatyönä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää