Si­vis­tys­va­lio­kun­ta: Henkilöstön ja lapsiryhmien pysyvyys luovat var­hais­kas­va­tuk­ses­sa turvaa ja jatkuvuutta

31.05.2024 09:01

Eduskunnan sivistysvaliokunta tukee vahvasti kansalaisaloitteen "Muutos varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen" tavoitetta turvata varhaiskasvatuksessa lasten arki ja antaa yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen, leikkiin ja turvallisiin aikuisiin.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan ryhtymistä lainvalmisteluun, jotta varhaiskasvatuksen​ yksikkökohtaisesta henkilöstömitoituksesta siirryttäisiin ryhmäkohtaiseen henkilöstömitoitukseen.

Valiokunta päätyy kuitenkin asiantuntijalausuntojen tavoin siihen, että suhdeluvun muuttaminen ryhmäkohtaiseksi ei välttämättä johtaisi toivottuun varhaiskasvatustyön selkeytymiseen. Ryhmäkohtaisen suhdeluvun varmistaminen voisi johtaa lasten näkökulmasta entistä lyhytnäköisempien ratkaisujen tekemiseen ja enenevässä määrin niin henkilöstön kuin lastenkin siirtelyyn ryhmästä toiseen. Valiokunnan mietinnössä korostetaan sekä pysyvän henkilöstön että pysyvien lapsiryhmien merkitystä, sillä ne luovat turvaa ja jatkuvuutta.

Sivistysvaliokunta yhtyy asiantuntijalausunnossa esitettyyn näkemykseen siitä, että varhaiskasvatushenkilöstön kuormittuneisuutta aiheuttavat erityisesti ongelmat kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa, sijaisjärjestelmien toimimattomuus, tiukentuvat toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet liittyen käyttöasteisiin ja tilojen käyttöön sekä henkilöstön kokemus siitä, että heidän esiin nostamiaan huolia ei kuulla.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että kansalaisaloitteen esille nostamiin epäkohtiin voidaan puuttua riittävän resursoinnin lisäksi mm. seuraamalla henkilöstömitoituksen toteutumista nykyistä systemaattisemmin ja tarkastelemalla suhdelukujen toteutumista monipuolisesti päiväkodeissa olevien lasten hyvinvoinnin toteutumisen näkökulmasta sekä huolehtimalla varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvoinnista.

Valiokunnan mietintö SiVM 2/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää