Sisäministeriön hanke valmistelee muutoksia per­hee­nyh­dis­tä­mi­seen

07.02.2024 15:41

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen toimeenpanemaan hallitusohjelman kirjauksia perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisesta. Tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamia lisäedellytyksiä perheenyhdistämiselle. 

Tavoitteena on tehdä ulkomaalaislakiin muutos, jolla otetaan käyttöön perheenkokoajana toimivalle puolisolle 21 vuoden vähimmäisikäraja. Lisäksi toimeentuloedellytys palautetaan kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenkokoajan perheenjäsenille, eli käytännössä alaikäisen huoltajalle.

Lisäksi otetaan käyttöön kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien asumisaikavaatimus. Jatkossa kansainvälistä suojelua saavan henkilön tulisi asua Suomessa kaksi vuotta ennen kuin perheenyhdistäminen olisi mahdollista.

Hankkeessa selvitetään hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuudet rajata perheenyhdistämisessä sovellettavaa perheen määritelmää siten, että se kattaisi kaikissa tilanteissa vain puolison ja lapset. Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi kansainvälistä suojelua saavan muu omainen on tietyin edellytyksin voinut saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella.

Tiukennukset perustuvat per­hee­nyh­dis­tä­mis­di­rek­tii­viin

Hallitusohjelman kirjausten mukaiset tiukennukset perustuvat EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin. Direktiivi määrittelee ne vähimmäisedellytykset, joiden täyttyessä EU-jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevalla kolmannen valtion kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on valmistella tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin.

Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan ulkomaalaiselle perhesiteen vuoksi myönnettävää oleskelulupaa. Perheenkokoajana voi toimia joko ulkomaalainen tai Suomen kansalainen. Perheenyhdistämistä voi hakea esimerkiksi Suomen kansalaisen ulkomaalainen puoliso, Suomessa työskentelevän tai opiskelevan ulkomaalaisen perheenjäsen tai Suomesta kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää