Sisäministeriö asettaa hankkeen ampumaratojen toiminnan turvaamiseksi

05.06.2024 09:41

Hallitusohjelman tavoitteena on turvata Suomen ampumaratojen toiminta ja edistää uusien ampumaratojen perustamista. Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkastellaan keinoja ampumaratojen toiminnan turvaamiseksi ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomessa on noin tuhat ulkoampumarataa vuosikymmenen loppuun mennessä. Painopiste on kivääriratojen ja toiminnallisten ratojen riittävässä määrässä koko maassa.

Hankkeen tehtävänä on arvioida ja toteuttaa lainsäädäntötarpeet, joilla ampumaratojen toiminta turvataan ja uusien ampumaratojen perustamista edistetään. Hallitusohjelman mukaisesti valmistelussa otetaan huomioon alueelliset tarpeet ja huomioidaan keskeiset käyttäjäryhmät.

Valtaosa ampumaradoista on riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksityisten henkilöiden tai yritysten ylläpitämiä, ja niitä hyödyntävät myös viranomaiset sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt.

Hankkeen toimikausi on 1.6.2024–30.9.2025. Ohjausryhmään ja työryhmään kutsutaan jäsenet sisäministeriön lisäksi ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä puolustusministeriöstä.

Ym­pä­ris­tö­lu­pa­pro­ses­se­ja sujuvoitetaan

Suomen ampumaratojen määrä uhkaa vähentyä merkittävästi ilman toimenpiteitä. Ampumaradat sijaitsevat eri puolilla Suomea ja jakaantuvat maantieteellisesti epätasaisesti.

Hankkeessa tehdään hallitusohjelman mukaisesti ehdotukset, joilla ympäristölupaprosesseja voitaisiin sujuvoittaa. Lisäksi hankkeessa tehdään kansainvälinen vertailu siitä, millainen lainsäädäntö ja ympäristölupaprosessit Suomen verrokkimaissa EU:ssa on käytössä.

Muiden kuin Puolustusvoimien hallinnoimia ampumaratoja on nykyisin käytössä noin 670. Ampumaratojen määrä Suomessa on vähentänyt selvästi viime vuosikymmeninä. Vielä 1990-luvulla Suomessa oli arviolta 2 000–2 500 ampumarataa.

Lähde ja lisätietoja: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää