Sipoon Linnanpellon lähteiden luonnontilan vaarantamiselle ei myönnetty poikkeuslupaa

07.03.2024 07:01

NCC Industry Oy:lle ei myönnetty oikeutta poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamiskiellosta Staverkärrin alueella. Lähteiden hävittäminen maa- ja kiviainesten ottamisen yhteydessä vaarantaisi alueellisesti erittäin uhanalaisen lähteikkö-luontotyypin suojelutavoitteet.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei myöntänyt NCC Industry Oy:lle oikeutta poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamiskiellosta. Yritys on hakenut Sipoon kunnalta lupaa maa-aineksen ottamiseen ja kallion louhintaan. Maa-aineshanke hävittäisi alueen lähteet ja tihkupinnat, minkä takia yrityksen täytyi hakea myös poikkeamislupaa aluehallintovirastolta.

Lähteiköt ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia elinympäristöjä. Sipoossa lähteitä on vähemmän kuin muualla Uudellamaalla keskimäärin. Staverkärrin alueen lähteikköjen luonnontilaisuus on heikentynyt hakkuiden ja metsänkäyttöön liittyvän maanmuokkauksen takia. Lähteiden ja tihkupintojen on kuitenkin vielä mahdollista palautua luonnontilaisiksi, jos niiden vedenmuodostumisalueet turvataan ja ympäröivä kasvillisuus saa kehittyä luontotyypille ominaiseksi.

Aluehallintovirasto katsoo, että Staverkärrin moreenirinteiden lähteikköalue on alueellisesti merkittävä luontotyypin suojelutavoitteiden saavuttamisen kannalta.

NCC Industry Oy:n hakemuksesta jätettiin yli 40 muistutusta ja mielipidettä.

”Lähteiköt lähiympäristöineen ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Vaikka Staverkärrin lähteiden ja tihkupintojen luonnontilaisuus on heikentynyt, pohjavettä purkautuu edelleen ja lähteiden eliöyhteisö voi toipua. Suojelutavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää säästää palautumiskykyiset lähteiköt alueella, jossa luontotyyppi on erittäin uhanalainen. Lähteiden lähiympäristöt on säilytettävä myös metsätaloustoimien yhteydessä, jotta lähdelajiston vaatima pienilmasto säästyy”, muistuttaa ympäristöylitarkastaja Pauliina Kauppinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupapäätös nro 51/2024 on nähtävillä Lupa-Tietopalvelussa (ESAVI/11155/2023).

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää