Seurantakomitea: Viljelijät toteuttaneet hyvin ympäristö- ja ilmastotoimia

07.02.2024 15:51

Ensimmäisenä toteutusvuonna CAP-rahoitusta haettiin ympäristö- ja ilmastoasioiden kehittämiseen ja energiainvestointeihin. Maaseudun elinvoimaa vahvistavia yritystukia haettiin mikro- ja pienyrityksiin tasaisesti koko maassa. Lisäksi rahoitusta haettiin osaamisen kehittämiseen neuvonnan avulla.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) rahoituskaudella 2023–2027 nojaa kansallisesti ennen kaikkea aktiivisen ja kestävän ruoantuotannon jatkuvuuteen ja vahvistamiseen. Toimeenpano on edistynyt pääosin suunnitellusti, ja rahoitushaut on saatu auki vaiheittain vuoden 2023 aikana. Yritys- ja hanketukien osalta maksatukset käynnistyvät alkuvuonna 2024. 

Viljelijät olivat kiinnostuneita kehittämään tilan ympäristö- ja ilmastoasioita sekä investoimaan uusiutuvaan energiaan. Ympäristö- ja ilmastoneuvonnan kysyntä ylitti tavoitteet reilusti. Myös energiainvestointeja haettiin paljon, ja hankkeiden toteutunut koko oli etukäteen suunniteltua suurempi. 90 % pelloista on ympäristösitoumuksen piirissä. Kiertotalouden toimenpiteet, valumavesien hallinta, lintupellot sekä kosteikkojen hoidon tavoitteet ovat ylittymässä. Luomu on jäämässä hieman tavoitteestaan. Eläinten hyvinvointitoimenpiteet kiinnostivat tuottajia.

Maaseudun elinvoimaa vahvistavia yritystukia haettiin mikro- ja pienyrityksiin tasaisesti koko maassa. Yritysrahoitusta haettiin pääasiassa investointeihin. Leader-ryhmien uutta kertakorvauksena maksettavaa yritystoiminnan käynnistämisen rahoitusta haettiin hyvin. Lisäksi laajakaistarahoituksen kysyntä oli vilkasta. Älykkäät kylät -hankkeet olivat kuntien suosiossa, jotka vahvistavat niitä muuttuvassa roolissa. Suosituimpia toimenpiteitä ensimmäisillä hakukierroksilla olivat koulutushankkeet, luonnonvarayhteistyöhankkeet, maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet sekä maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet.  

Seurantakomitea käsitteli 6.2.2024 CAP-suunnitelman toimeenpanon onnistumisia, ja esille tuli myös kehitysehdotuksia, ja lisäksi komitea käsitteli muutosehdotuksia vuodelle 2025. Toimeenpanon osalta todettiin, että uudenlainen pinta-alatukien valvontajärjestelmä ja siihen liittyvä tietojärjestelmäkokonaisuus mukaan lukien satelliittiseuranta ja Vipu-mobiili kännykkäsovellus ovat toimineet hyvin. 

Seurantakomitea hyväksyi tuloksellisuuskertomuksen komissiolle toimitettavaksi. Tuloksellisuuskertomus koskee ajanjaksoa 1.1.–15.10.2023. Komissio hyväksyy tuloksellisuuskertomuksen kevään aikana. Hyväksymisen jälkeen pidetään vuosittainen tarkastelukokous komission ja jäsenmaan kesken ja tuloksellisuuskertomus julkaistaan maaseutu.fi-sivustolla.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää