Selvitysryhmä esittää kolmea mallia Team Finland -verkoston uudistamiseksi

07.02.2024 09:37

Ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen virkamiestyöryhmä selvitti, miten Team Finland -vienninedistämisverkostoa tulisi uudistaa. Selvitys julkaistiin 6.2.2024.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti julkisten toimijoiden vienninedistämisverkoston eli Team Finland -verkoston, johtamista ja toimintaa on uudistettava. Tämä on tehtävä yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Selvitystyön taustalla on hallitusohjelman linjaus ulkoministeriön ohjausroolin vahvistamisesta valtion viennin ja kansainvälistymisen edistämistoiminnoissa. Tähän liittyy selvitys Business Finlandin ulkomaantoimintojen siirrosta osaksi Suomen edustustoverkkoa.

Uudistamista selvittänyt työryhmä toteaa raportissaan Suomen vienninedistämisjärjestelmän keskeiseksi epäkohdaksi hajanaisen johtamisjärjestelmän erityisesti ulkomaanverkostossa, jota johdetaan kahdesta eri organisaatiosta.

Selvitys esittää kolme ratkaisumallia, joilla Team Finland -verkoston johtamista ja vienninedistämistoimintaa voidaan tehostaa ja yksinkertaistaa:

  • Team Finland -verkoston johtamisrakenteen uudistaminen kotimaassa
  • Team Finland -verkoston johtamisrakenteen uudistaminen kotimaassa sekä UM:n ohjausroolin vahvistaminen ulkomaaverkostossa
  • BF:n ulkomaantoimintojen siirto ulkoasianhallintoon.

Selvitys sisältää alustavat arviot mallien toteutuksesta, sillä ne edellyttävät erilaisia muutoksia lainsäädäntöön ja johtamisrakenteisiin. Selvityksen julkistamisen jälkeen vienninedistämisen uudistaminen siirtyy poliittiseen päätöksentekoon. Jatkoaskelista päättävät ministerit Ville Tavio ja Wille Rydman.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää