Sel­vi­tys­hen­ki­löt: Toimiva sosiaalihuolto vaatii porrastusta ja vahvaa kansallista sisältöohjausta

05.02.2024 07:08

Sosiaalihuollon kokonaisrakennetta olisi selkeytettävä ottamalla käyttöön sosiaalihuollon porrastus ja tarkentamalla sisältöohjausta. Sote-uudistuksen tavoitteena oleva palvelujen yhteensovittaminen ja vaikuttavuus edellyttävät vahvaa ja yhdenvertaista sosiaalihuoltoa terveydenhuollon rinnalle.

Ehdotukset sisältyvät kahteen tuoreeseen selvitykseen, joissa tarkastellaan sosiaalihuollon nykytilaa ja tulevaisuutta uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. 

Porrasteisuus varmistaisi tarpeenmukaiset palvelut

Sosiaalihuollon porrastusta selvittäneiden YTM Marja Heikkilän ja YTM Pirjo Marjamäen mukaan porrastus sosiaalihuollossa ei tarkoittaisi asiakkaiden liikkumista portaalta toiselle, vaan osaamisen ja tiedon liikkumista asiakastarpeiden mukaan.

Näin voitaisiin varmistaa oikea-aikaiset palvelut asiakkaalle, turvata sosiaalialan ammattilaisten osaamisen taso ja parantaa sosiaalihuollon kokonaisuuden hallittavuutta.

Heikkilä ja Marjamäki korostavat, että ammatillisen osaamisen on vastattava mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita ja elämäntilanteiden vaativuutta. Toistaiseksi tällaisia käytäntöjä tukeva tutkimus ja muu tietopohja ovat sosiaalihuollossa liian vähäisiä.

Porrastuksen eteneminen vaatii lainsäädännön selkiyttämistä ja kansallista tukea, toteavat selvityshenkilöt.

Si­säl­tö­oh­jauk­sen ja järjestämisen ohjauksen muodostettava toimiva kokonaisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämisjohtaja, VTT, dosentti Anu Muuri ja emeritaprofessori Anneli Pohjola selvittivät sosiaalihuollon sisältöohjauksen nykytilaa, uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia hyvinvointialuerakenteessa.

Selvitys sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, joilla tähdätään siihen, että sosiaalihuollon asema sisältöohjauksessa vahvistuisi rakenteeltaan, lainsäädännöltään, tietoperustaltaan sekä ammatilliselta perustaltaan. 

Selvityshenkilöiden mukaan järjestämisen ohjauksen ja sisältöohjauksen vastuutahoista ja tehtävistä olisi säädettävä tarkemmin eri roolien selkeyttämiseksi.

Lisäksi sisältöjen kehittämisen ja sisältöohjauksen tueksi on parannettava sosiaalihuollon tietopohjaa. Vasta kehittynyt sosiaalihuolto tekee tavoitteena olevan palvelujen yhteensovittamisen mahdolliseksi.

Sosiaalihuolto on ollut kuntien tehtävänä 160 vuotta. Siirtyminen kuntapohjaisesta palvelujen järjestämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisille hyvinvointialueille on ollut suuri muutos sosiaalihuollolle.

Molemmissa selvityksissä on runsaasti ehdotuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta sekä osaamisen ja palvelujen tarkoituksenmukaista porrasteisuutta. Ehdotukset otetaan huomioon, kun sosiaali- ja terveysministeriö arvioi lainsäädäntöön, sisältöohjaukseen ja resursseihin liittyviä kehittämistarpeita.

Selvitysten ehdotuksia käsitellään tarkemmin 29.2.2024 Helsingissä pidettävässä Sosiaalihuolto huomenna! -seminaarissa. Seminaaria voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää