Selvityshenkilö arvioi mahdollisuuksia nostaa ikääntyneiden työl­li­syy­sas­tet­ta

29.04.2024 10:00

Työministeri Arto Satonen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat nimittäneet Juha Sipilän hallituksessa työministerinä toimineen Jari Lindströmin selvityshenkilöksi.

Lindströmin tehtävänä on selvittää, miten voidaan lisätä yli 55-vuotiaiden työllistymistä ja jatkaa heidän työuriaan työvoimapolitiikan keinoilla. Lisäksi Lindström tekee ehdotukset Suomeen soveltuvaksi kokeiluksi ns. Singaporen siltatyömallista. Sen tavoite on lisätä eläkeiän saavuttaneiden kannustimia jatkaa työelämässä.

Selvityshenkilön työ käynnistyy työministeri Arto Satosen pyöreän pöydän keskustelussa 3.5.2024. Keskustelussa luodaan katsaus ikääntyvien työllistymiseen sekä erilaisiin käytössä oleviin toimintamalleihin ikääntyvien työllisyystilanteen parantamiseksi. Tilaisuuteen osallistuvat muun muassa työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Selvitystyö etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvityshenkilö tekee ehdotukset toimenpiteiksi, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta voidaan nostaa työvoimapoliittisin keinoin. Määräaika tälle työlle on 30.10.2024. Vuoden 2025 helmikuun loppuun mennessä selvityshenkilö tekee esityksen kokeiluksi, joka tukee alimman eläkeiän saavuttaneiden tai sitä lähestyvien työntekijöiden työurien jatkumista (Singaporen siltatyömalli).

Selvityksen tekemistä tukee työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Taustalla hal­li­tus­oh­jel­man kirjaukset

Pääministeri Petteri Orpon hallitus tavoittelee hallituskauden aikana toteutettavilla työllisyys- ja kasvutoimilla 100 000 uutta työllistä. Pidemmällä aikavälillä tavoite on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Ikääntyneiden työurat on saatava jatkumaan nykyistä pidempään.

Selvitystehtävällä on yhteys useisiin muihin hallitusohjelmassa päätettyihin toimiin ja tavoitteisiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu tavoite torjua ikäsyrjintää ja poistaa iäkkäämpien henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen esteitä, kansallinen TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma sekä ikääntyneitä koskeva työkykyohjelma, jolla parannetaan työssä jaksamista ja vähennetään työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvien määrää.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää