Selvitys: Vi­ha­ri­kol­li­suu­den taustalla moniulotteista huono-osaisuutta

07.06.2023 11:11

Viharikosten tekijöillä on yleensä heikko sosioekonominen tausta. Tämä selviää oikeusministeriön tilaamasta selvityksestä, joka antaa uutta tietoa viharikosten tekijöistä.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemässä tutkimuksessa selvitettiin viharikosten tekijöiden tunnuspiirteitä sekä rikoksiin syyllistyneiden taustalla olevia riskitekijöitä. Viharikosten tekijät -tutkimuksessa hyödynnettiin muun muassa kirjallisuuskatsausta, syyttäjä- ja tuomioistuintietoja sekä tilastokeskuksen ylläpitämää rekisteriaineistoa.

Selvityksen mukaan viharikosten tekijät eivät ole yhdenmukainen ryhmä. Tekomotiivit vaihtelevat ja viharikokset heijastelevat tapahtumaympäristöjensä yhteiskunnallisia tapahtumia. Rikosten tekijöillä on kuitenkin tyypillisesti taustallaan kasaantunutta huono-osaisuutta ja ennakkoluuloisia asenteita. Valtaosa viharikosten tekijöistä on nuoria miehiä, joilla on usein taustallaan myös muuta rikoskäyttäytymistä.

Raportin tulosten perusteella yleinen rikollisuuden ennaltaehkäisy on keskeistä viharikollisuuden torjunnassa. Huomiota tulisi lisäksi kiinnittää erityisiin riskitekijöihin kuten nuorten moniulotteiseen huono-osaisuuteen, yleiseen asenneilmapiiriin sekä sosiaalisessa mediassa esiintyvään vihapuheeseen. Jotta viharikollisuuden torjuntaa voidaan kartoittaa paremmin, tarvitaan enemmän tutkimustietoa viharikollisuuden riskitekijöistä.

Selvitys on toteutettu osana oikeusministeriön Osaavat-hanketta. Viharikosten tekijät -raportti julkaistaan oikeusministeriön julkaisusarjassa. Raportin sisällöt ovat kirjoittajien vastuulla, eivätkä ne välttämättä edusta Osaavat-hanketta rahoittavan Euroopan komission tai oikeusministeriön näkemyksiä.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää