Selvitys tarjoaa ehdotuksia ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan toiminnan kehittämiseen

08.04.2024 16:37

Kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeista on julkaistu selvitys. Kehitystyön tavoitteena on lyhentää kuluttajariita-asioiden käsittelyaikoja ja parantaa siten kuluttajien oikeusturvaa. 

Selvitys sisältää useita ehdotuksia lautakunnan menettelytapojen kehittämiseksi muun muassa tehostamalla valmistelua ja asettamalla määräaika valituksen tekemiselle. Lautakunnan sisäisiä menettelytapoja koskevien ehdotusten lisäksi esitetään kartoitettavaksi mahdollisuutta sijoittaa kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta samaan organisaatioon. Kuluttajaneuvonta antaa ohjeita, neuvontaa ja sovitteluapua kuluttaja-asioissa, ja sen toiminta vaikuttaa merkittävästi lautakuntaan tulevien riita-asioiden määrään ja laatuun.

Myös lautakunnan toimialueen supistamista ehdotetaan harkittavaksi. Esimerkiksi yksityishenkilöiden väliset asuntoasioita koskevat riita-asiat voisi selvityksen mukaan olla tarkoituksenmukaista rajata pois lautakunnan toimialueesta. 

Lisäksi ehdotetaan, että lautakunnan ratkaisujen noudattamista tehostettaisiin lisäämällä aiheesta käytävää yhteiskunnallista keskustelua.   

Selvitys lähetetään lausuntokierrokselle huhtikuussa 2024. Selvityksen ja siitä saatavan lausuntopalautteen pohjalta tehdään päätökset lautakunnan toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Selvityksen on tehnyt varatuomari, toimitusjohtaja emerita Irene Luukkonen

Kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. 

Linkki selvityshenkilön raporttiin: Kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeet.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää