Selvitys Palokin koskien en­nal­lis­ta­mi­ses­ta valmistui

30.01.2024 07:41

Selvitysmies Esa Härmälän raportti Palokin koskien ennallistamisesta on valmistunut, ja se luovutettiin ministereille.

Selvitysmiehen raportti Palokin koskien ennallistamisen ratkaisuehdotuksesta luovutettiin 25.1.2024 maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle sekä pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoelle.

Valtioneuvosto tutustuu huolellisesti selvitysmiehen raporttiin. Valtioneuvostolla on lisäksi käytössään maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehty Luonnonvarakeskuksen arvio Palokin koskien ennallistamisen merkityksestä uhanalaisten lohikalakantojen, erityisesti äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen, elvyttämisessä Vuoksen vesistössä.

Ministerit pitävät hyvänä, että selvitysmies kävi työssään keskustelut alueen sidosryhmien edustajien kanssa ja järjesti Joensuussa tammikuussa keskustelutilaisuuden.

Selvitysmiehen raportti tuo esiin järvilohen erittäin kriittisen tilanteen, jota Palokin koskien ennallistaminen ei yksistään ratkaise. Saimaan järvilohen pelastaminen sukupuutolta edellyttää useita toimia. Myös järvitaimen tarvitsee muitakin suojelutoimia.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti selvitysmiehen, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa.

Selvityksen pohjalta tehtävästä etenemisestä päätetään valtioneuvostossa valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Lisäksi vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävistä toimista laajemmin linjataan hallitusohjelmaan sisältyvän kalatiestrategian päivittämisen yhteydessä.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää