Selvitys eu­roop­pa­lai­sis­ta hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen markkinoista ja palveluista julkaistu

09.03.2023 15:50

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 9.3.2023 selvityksen eurooppalaisista henkilöjunaliikenteen markkinoista ja palveluista. Selvityksen tarkoituksena on rakentaa tietopohjaa tukemaan päätöksentekoa liittyen henkilöjunaliikenteeseen.

Selvityksessä tarkasteltiin kahdentoista Euroopan maan henkilöjunaliikenteen markkinoita ja palveluita. Tarkastelua ei tehty tavarajunaliikenteen osalta. Selvityksessä annetaan myös suosituksia siitä, miten tuleva henkilöjunaliikennemarkkinoihin liittyvä EU-sääntely voitaisiin panna kansallisesti täytäntöön.

- Selvitys on tärkeä ajankohtaiskatsaus henkilöjunaliikenteen muuttuvaan toimintaympäristöön. On erittäin tärkeää, että henkilöjunaliikenteen tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehdään ennakoiden ja tietopohjaisesti, liikenne- ja viestintäministeriön johtava asiantuntija Jani von Zansen sanoo.

Käynnissä siirtymä vapaisiin rai­de­lii­ken­ne­mark­ki­noi­hin

EU-sääntely edellyttää tällä hetkellä tasapuolisia kilpailuolosuhteita raideliikennemarkkinoilla niin yksityis- kuin valtio-omisteisille yrityksille. EU kannustaa rautateiden kulkutapaosuuden kasvattamiseen muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Nyt julkaistun selvityksen mukaan Eurooppaan ei ole syntynyt laajamittaista yksityisten yritysten henkilöjunaliikenteen markkinaa siihen kannustavasta sääntelystä huolimatta. Sen sijaan valtio-omisteiset rautatieyritykset hallitsevat markkinoita.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa seuraavat junaliikenteen hankinnat tehdään kilpailuttamalla. Selvityksen perusteella Suomen henkilöjunaliikennemarkkinalle ei kuitenkaan kohdistuisi juurikaan yksityisten yritysten investointihalukkuutta ilman julkisia palveluhankintoja.

Selvityksen mukaan Suomessa henkilöjunaliikenteen kulkutapaosuutta voitaisiin kasvattaa julkisilla hankinnoilla. Niiden avulla voitaisiin asettaa henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

- Henkilöjunaliikenne on kestävän liikennejärjestelmän selkäranka kaupungistuvassa, pitkien etäisyyksien maassa myös tulevaisuudessa. Selvityksen perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että kilpailuttamisen avulla hankittavat palvelut määrittävät pitkälti markkinan koon ja liikennetoimintamahdollisuudet kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille, von Zansen sanoo.

Selvitys on tarkoitettu tukemaan tulevaa päätöksentekoa liittyen henkilöjunaliikenteeseen.

Selvityksen toteutti Ramboll Oy.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää