Seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa RRF-ener­giain­ves­toin­ti­tu­kea

28.11.2023 13:02

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa investointitukea energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämisen tai vähähiilistämiseen.

Suunnitellut investoinnit liittyvät muun muassa hukkalämmön hyödyntämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja teollisuuden prosessien sähköistämiseen. Rahoitus hankkeille osoitetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista RRF-varoista. Valtion tuki on keskimäärin noin 20–30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Kolmelle ener­giain­fra­struk­tuu­ri­hank­keil­le in­ves­toin­ti­tu­kea yhteensä 8,9 miljoonaa euroa

Energiainfrastruktuurihankkeille myönnettiin investointitukea yhteensä 8 941 810 euroa. Siitä Neste Oyj:lle myönnettiin 1 958 250 euroa ja Porvoon Energia Oy:lle 5 378 545 euroa Kilpilahteen suunnitellun elektrolyyserin lämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen Porvoon kaukolämpöverkossa. 

Lisäksi Vantaan Energia Oy:lle myönnettiin 1 605 015 euroa tukea pakkasvaraston hukkalämmön talteenottoa varten.

Teollisuuden sähköistämisen tai vä­hä­hii­lis­tä­mi­sen hankkeille yhteensä 8,6 miljoonaa euroa

Neljälle teollisuuden sähköistämisen tai vähähiilistämisen hankkeelle myönnettiin investointitukea yhteensä 8 630 030 euroa. 

Fazer Makeiset Oy:lle tukea myönnettiin kahdelle hankkeelle. Lämmitysjärjestelmän sähköistämistä  Vantaalla tuetaan 1 725 500 eurolla ja sähköiseen lämmöntuotantoon ja energiankierrätykseen liittyvää hanketta 2 001 000 eurolla.

Lisäksi Ovako Imatra Oy:lle myönnettiin 1 817 430 euroa päästöuunien sähköistämiseen ja Purso Oy:lle 3 086 100 euroa tuotannon energiatehokkuuden parantamiseen. 

Ener­giain­ves­toin­tien RRF-tuesta käytetty 346 milj. euroa – lisää päätöksiä vielä tänä vuonna

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista energiainvestointitukea on aikaisemmilla hakukierroksilla myönnetty 36:lle uuteen teknologiaan, vähähiiliseen vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon sekä energia-infrastruktuuriin tai teollisuuden sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen liittyvälle hankkeelle yhteensä 328 miljoonaa euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt kahdelle puhtaan vedyn IPCEI-hankkeelle yhteensä 61,3 miljoonaa euroa. 

Myöntövaltuudesta on käyttämättä vielä noin 75 miljoonaa euroa. Ministeriön on tarkoitus tehdä lisää RRF-tukipäätöksiä vuoden loppuun mennessä. 

Investointitukien kolmas hakukierros päättyi 13.11.2023. Tällä kierroksella saatiin yhdeksän uutta hakemusta. Lisäksi käsittelyssä on vielä aiemmissa hauissa jätettyjä hakemuksia.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden toteutettavuuteen, sillä investointien tulee valmistua 30.6.2023 mennessä.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää