Saimaan ja Vuoksen juok­su­tus­sään­nön historian suurimmat juoksutukset alkaneet

14.05.2024 08:33

Saimaan juoksutus on 13.5.2024 alkaen nostettu tasolle, jossa se ei ole koskaan aiemmin ollut Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön aikana. Lisäjuoksutuksella pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Pitkään jatkuneista lisäjuoksutuksista huolimatta Saimaan vedenkorkeus uhkaa vesistöennusteen mukaan nousta Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännössä määritetyn tulvarajan NN+ 76,60 m yläpuolelle. Maa- ja metsätalousministeriön uuden päätöksen nojalla juoksutus on 13.5.2024 alkaen nostettu tasolle 1 050 m3/s ja tarvittaessa edelleen tasolle 1 100 m3/s. Päätös on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksen mukainen.

Näin suuria juoksutuksia ei ole toteutettu koskaan aiemmin Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön voimassaolon aikana vuodesta 1991. Edellisen kerran yli 1 000 m3/s juoksutuksia on ollut vuosina 1981–1982 ja 1978–1979. Juoksutussäännön mukaisesti Saimaan vedenkorkeus pyritään pitämään luonnonmukaisena, mutta poikkeuksellisen tulvan tai alhaisen vedenkorkeuden uhatessa juoksutusta voidaan muuttaa vahinkojen ehkäisemiseksi.

Ennusteen mukaisesta tulvasta voi aiheutua touko–kesäkuun aikana Saimaalla haittaa ja vahinkoa muun muassa alimmille rantarakenteille, rakennuksille ja viljelysalueille sekä liikenneyhteyksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. 

Saimaan vedenkorkeus on 13.5.2024 noin 75 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä, ja ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä noin 15–20 cm. Runsaiden kevät- ja kesäsateiden toteutuessa on olemassa myös riski tätä suurempaan tulvaan. Vesistöalueella on satanut viimeisen seitsemän kuukauden aikana noin 100 mm tavanomaista enemmän, ja huhtikuun sadekertymä oli noin kaksinkertainen tavanomaiseen nähden.

Lisäjuoksutuksilla ei voida erittäin runsasvetisissä vesitilanteissa estää Saimaan pinnankorkeuden nousua, vaan ainoastaan hidastaa sitä. Lisäksi juoksutusmuutokset vaikuttavat Saimaan pinnankorkeuteen hitaasti. Esimerkiksi 100 m3/s:n juoksutusmuutoksen vaikutus Saimaan pintaan on noin 5–6 cm kuukauden aikana.

Saimaan lisäjuoksutukset aloitettiin jo elokuussa 2023, ja niitä on kasvatettu vaiheittain. Ilman niitä Saimaan vedenkorkeus olisi tällä hetkellä yli 20 cm korkeampi.

Juok­su­tus­pää­tök­sis­sä huomioitava vahingot Suomen ja Venäjän puolella

Vuoksen alajuoksulla tulvahaitat ja -vahingot alkavat Saimaan juoksutuksen lähestyessä tuhatta kuutiota ja lisääntyvät juoksutuksen kasvaessa tasolle 1 000–1 100 m3/s. Vesivoimamenetyksiä voi aiheutua lisäjuoksutusmääristä ja niiden kestosta riippuen jo selvästi aiemmin. 

Nykyisen tulvaennusteen mukaisessa tilanteessa Saimaan alueen tulvavahingot voivat arvion mukaan kuitenkin kasvaa suuremmiksi kuin vahingot, joita juoksutuksen kasvattaminen poikkeuksellisen suureksi aiheuttaa Venäjän puolella. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on keskustellut juoksutuksen nostosta Venäjän vesiviranomaisten kanssa. Juoksutuksen vaiheittaisella nostolla on pyritty ja pyritään vähentämään Vuoksen osalla aiheutuvia tulvavahinkoja. Yli 1 000 m3/s:n juoksutuksista ei ole kokemusta yli 40 vuoteen, joten tulvavahinkojen laajuus Vuoksen osalla tarkentuu vasta tilanteen edetessä. 

Saimaan alueen ELY-keskukset ja Tulvakeskus tiedottavat tarkemmin vesitilanteen kehittymisestä ja tulvatilanteeseen varautumisesta.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää