Sähköyhtiö Väre markkinoi määräaikaisia sähkösopimuksia vaillinaisilla hintatiedoilla

07.05.2024 07:10

Kuluttaja-asiamies on puuttunut sähköyhtiö Väre Oy:n kahteen määräaikaista sähkösopimusta markkinoivaan mainokseen.

Printtimainoksessa ei kerrottu kuluttajansuojalain (38/1978) edellyttämällä tavalla tietoa sähkösopimuksen hinnan määräytymisen perusteista. Väreen verkkosivujen mainoksessa puolestaan annettiin harhaanjohtava kuva sähkösopimuksen edullisuudesta. Väre sitoutui muuttamaan hintamarkkinointiaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Väre mainosti Helsingin Sanomien etusivun mainoksessa kuuden kuukauden määräaikaista Välkky-sähkösopimusta ilmoittamalla sopimuksen hintatiedoksi ”Kuukausimaksut 0 euroa 6kk!”.

Kun yritys tarjoaa yksilöityä sähkösopimusta tiettyyn hintaan, sen on ilmoitettava markkinoinnissa kokonaishinta tai hinnan määräytymisperusteet. Sopimuksen hinta on keskeinen kuluttajan valintaan ja ostopäätöksen tekemiseen vaikuttava tieto, ja siksi markkinoinnissa on annettava hinnasta oikeat ja riittävät tiedot. Sähkö on myös välttämättömyyspalvelu, minkä vuoksi riittävät hintatiedot ovat erityisen tärkeitä.

Kuluttaja-asiamies totesi, että vaikka sähkösopimuksen kokonaishintaa ei useinkaan ole mahdollista ilmoittaa palvelun luonteen vuoksi, Väreen olisi markkinoidessaan yksilöityä sähkösopimusta pitänyt mainita hinnan määräytymisen perusteet, eli energian hinta ja hintaan vaikuttava kulutusvaikutus. Kuluttaja-asiamies kiinnitti Väreen huomiota myös siihen, että printtimainoksesta puuttuvat hintatiedot energian hinnasta ja hintaan vaikuttavasta kulutusvaikutuksesta olivat sähkösopimuksen hinnanmuodostuksessa kuukausimaksua merkittävämpiä kuluja.

Puuttuvat hintatiedot saadakseen kuluttajan piti mennä yrityksen verkkosivuille tai soittaa asiakaspalveluun. Koska olennaiset hintatiedot on annettava markkinoinnissa ennen kuin kuluttaja tekee tällaisen kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, Väre laiminlöi toiminnallaan elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta.

“Olennaiset tiedot tulee antaa markkinoinnissa kuluttajalle riittävän kattavasti niin, että hän ei joudu hakemaan niitä erikseen esimerkiksi yrityksen verkkosivuilta. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on välttämättömyyspalvelu, jonka hinta muodostuu useasta elementistä,” sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Väreen verkkosivuillaan tiiviissä muodossa esittämät sähkösopimuksen hintatiedot olisi ollut mahdollista esittää myös lehtimainoksessa. Väreellä ei siten ollut kuluttajasuojalain mukaisia perusteita olla ilmoittamatta sähkösopimuksen hinnan määräytymisen perusteita mainoksessaan.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että silloin kun Väre markkinoi yksilöityä sähkösopimusta, jossa sopimuksen hinta muodostuu useasta tekijästä, se kertoo markkinoinnissaan kaikki hinnan määräytymisen perusteet, ei ainoastaan yhtä hinnan osatekijää.

Epäselvät hinnat voivat olla harhaanjohtavia

Kuluttaja-asiamies arvioi Väreen markkinointia myös harhaanjohtavuuden näkökulmasta. Väreen verkkosivujen mainoksessa mainostettiin 24 kuukauden määräaikaista Välkky-sähkösopimusta: “24kk Määräaikainen Välkky-sähkö nyt 7,84 snt/kWh”.

Mainoksessa tai muualla etusivulla ei ilmoitettu muita tietoja hinnasta, mutta muualla verkkosivuilla kerrottiin, että mainitun määräaikaisen sähkösopimuksen hinta muodostui energian hinnan lisäksi myös 3,98 euron suuruisesta kuukausimaksusta, ja hintaan vaikutti myös kulutusvaikutus.

Jos olennaisia hintatietoja ei anneta mainoksen yhteydessä, voi markkinointi muodostua harhaanjohtavaksi, jos tarjous voidaan käsittää väärin. Kuluttaja-asiamies katsoi, että koska Väreen verkkosivuilla julkaistussa mainoksessa sopimuksen hinnaksi ilmoitettiin vain ”nyt 7,84 snt/kWh”, markkinoinnista sai virheellisen käsityksen siitä, että kyseessä olisi niin sanottu kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus, jossa kuluttajan maksettavaksi tulee vain mainoksessa ilmoitettu energian hinta.

Kuluttaja-asiamies edellytti Väreen sitoutuvan siihen, että se ei anna harhaanjohtavaa tietoa sähkösopimuksen hinnasta ja hinnan muodostukseen vaikuttavista tekijöistä korostamalla vain yhtä sähkösopimuksen hinnan osaa ja jättämällä samassa yhteydessä mainitsematta taikka esittämällä muuten huomaamattomammalla tavalla muut maksettavaksi tulevat hinnan osat.

Kuluttaja-asiamies huomautti lisäksi, että puutteellisia hintatietoja ja niistä aiheutuvaa harhaanjohtavaa kokonaiskuvaa voidaan pitää erityisen moitittavana, koska kyseessä on välttämättömyyspalvelu, jonka hinnat ovat viime vuosien aikana vaihdelleet suuresti.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää