Saalis- ja pyyntitietoja kerätään harvinaisista kalalajeista – asetus lausunnoille

26.03.2024 07:30

Vapaa-ajan kalastuksen saalis- ja pyyntitietojen ilmoittamisesta on tulossa velvollisuus vuoden 2025 alusta seitsemän kalalajin osalta. Kalalajeista kuusi on uhanalaisia tai taantuneita lajeja. Ilmoitusten avulla kerätään tärkeää tietoa kalakantojen tilasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen valtioneuvoston asetuksesta vapaa-ajan kalastuksen saalisilmoituksista.

Esityksen tavoitteena on tukea kalastuslain (379/2015) mukaista kalastuksen suunnittelua Suomessa. Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen kestävä käyttö ja hoito siten, että kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus turvataan.

Asetuksella tuettaisiin myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden suunnittelua ja tuloksellisuuden seurantaa.

Saalis- ja pyyntietojen avulla saadaan ajantasaista tietoa asetuksessa mainittujen kalojen kalastuksesta ja kannoista. Erityisesti harvemmin saaliiksi saaduista lajeista ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa, koska kalastustiedusteluiden avulla saatavat tiedot ovat epätarkkoja.

Saalis- ja pyyntitietojen ilmoitusvelvollisuutta esitetään seuraaville kalalajeille ja -kannoille: lohi, järvilohi, taimen, ankerias, nieriä Kuolimossa ja Saimaalla sekä muualla Vuoksen vesistössä ja harjus meressä sekä kyttyrälohi.

Tietojen avulla kalastusta voidaan ohjata kalakannoissa tapahtuneiden muutosten mukaan.
Kyttyrälohen osalta varaudutaan lajin mahdolliseen ilmaantumiseen Itämerelle ja siihen, että asiasta saataisiin tällöin mahdollisimman pikaisesti tieto.

Tietoon perustuva kalakantojen hoito myös kalastajien etu

Luotettaviin tietoihin perustuva sääntely ja kalakantojen hoito ovat myös kalastajien etu, jotta kalastusrajoituksia ei aseteta varovaisuusperiaatetta noudattaen vähäisillä tiedoilla laajemmiksi kuin on tarpeen. Kalastajilta kerättyjen tietojen avulla voidaan tuottaa yhteenvetotietoa myös kalastajille.

”Tavoitteena on saada kalastuksen sääntelystä sellaista, että kalastusta rajoitetaan vain, kun se on tarpeellista. Kalakantojen vahvistuessa myös säätelyn ja rajoittamisen purkamiseen tarvitaan tietoa”, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen.

Saalis- ja pyyntitietojen ilmoittamisesta olisi tulossa velvollisuus 1.1.2025 alkaen.

Saalisilmoitus olisi tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa, kalan pyydystämisestä. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös vapautettuja kaloja.

Asetusluonnoksen mukaan saalis- ja pyyntitiedot tehtäisiin Luonnonvarakeskuksen vahvistamalla lomakkeella, puhelimitse tai sähköisen palvelun kautta. Luonnonvarakeskus julkaisi sähköisen Omakala-asiointipalvelun kesäkuussa 2022 ilmoitusten tekemiseen, ja se on tällä hetkellä käytössä vapaaehtoiseen ilmoittamiseen. Kehitystyöhön ovat osallistuneet kalastusalan sidosryhmät. Saalisilmoituksen lisäksi palvelussa tarjotaan kalastusharrastukseen liittyvää hyödyllistä tietoa, muun muassa kalastuslakiin perustuvat kalastusrajoitukset.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää