Rokotuksia saavat jatkossa antaa useammat ter­vey­den­huol­lon ammattilaiset

03.05.2024 14:28

Asetusmuutosten myötä rokotuksia saavat jatkossa antaa hammaslääkärit, proviisorit, farmaseutit, lähihoitajat, laboratoriohoitajat sekä perushoitajat. Tavoitteena on nopeuttaa erityisesti kausirokotteiden antamista sekä lieventää terveydenhuollon henkilöstöpulaa. Asetusmuutokset tulivat voimaan 1.5.2024.

Terveydenhuollossa on henkilöstöpulaa, joka heijastuu myös rokotustoimintaan. Resurssipula näkyi esimerkiksi viime syksynä, kun influenssa- ja koronarokotukset ruuhkautuivat. Sairaanhoitajien siirtäminen massarokotuksiin heikentää henkilöstötilannetta muualla terveydenhuollossa.  

- Asetuksia muutettiin, jotta syksyiset korona- ja influenssarokotukset etenisivät jatkossa tehokkaammin ja jotta voisimme helpottaa terveydenhuollon henkilöstöpulaa, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen

- Tämä on esimerkki siitä, että terveydenhuollon kuormitusta voidaan vähentää harkituilla ratkaisuilla, joilla työnjakoa muuttamalla ja sääntelyä vastuullisesti purkamalla hyödynnetään yhä paremmin sote-ammattilaisten osaaminen. Rokotusoikeudet laajenevat myös apteekkien ammattilaisille, mikä osaltaan mahdollistaa apteekkien kehittymistä yhä enemmän matalan kynnyksen terveyspisteiksi, ministeri Grahn-Laasonen toteaa.

Rokotuskoulutus edellytyksenä uusien ammattiryhmien ro­ko­tusoi­keu­del­le

Uudet ammattiryhmät eivät saa rokottaa alle 18-vuotiaita, koska alaikäisen rokottaminen voi vaatia erityisosaamista. Myös koronarokotteita saavat antaa alle 18-vuotiaille ainoastaan lääkärit, hammaslääkärit sekä asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt.

Farmaseuteilta, proviisoreilta, lähihoitajilta, perushoitajilta ja laboratoriohoitajilta edellytetään lisäkoulutusta rokottamiseen. Koronarokotteita ovat saaneet jo nykyisellään antaa tietyin edellytyksin hammaslääkärit, laboratoriohoitajat, lähihoitajat ja perushoitajat. 

Rokotuksia voidaan jatkossakin antaa vain terveydenhuollon palveluyksikössä, eli apteekkien täytyy rekisteröityä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajiksi ennen rokotustoiminnan aloittamista. Kaikella rokotustoiminnalla tulee olla nimetty vastuulääkäri, myös silloin kun rokotteita annetaan apteekin yhteydessä toimivassa terveyspisteessä. Tieto annetuista rokotuksista täytyy kirjata asianmukaisesti potilastietojärjestelmään.

Asetusten muutokset koskevat rokotuksista annettua asetusta sekä vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annettua asetusta.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää