Ranualle biokaasulaitos ja Mäntsälän bio­kaa­su­lai­tos­ta laajennetaan

16.04.2024 08:14

Ympäristöministeriö avustaa kahdeksaa uutta ravinnekierrätyksen ja uusiutuvan energian hanketta yhteensä 9,6 miljoonalla eurolla. Hankkeilla edistetään biokaasun tuotantoa, jätevesien käsittelyn energiataloutta sekä ravinteiden kierrätyksen tekniikoiden ja toimintamallien kehittämistä.

”Tuettavat hankkeet ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten edistää useita tärkeitä tavoitteita samanaikaisesti. Biokaasuhankkeissa yhdistyvät liikenteen puhtaan siirtymän ja ravinneomavaraisuuden vahvistaminen, ja jäteveden käsittelyyn yhdistetään lämmön talteenottoa lämmityksen energiankulutusta vähentämään”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n hankkeessa toteutetaan Ranualle biokaasulaitos maatalouden lietteille ja järvibiomassoille sekä erillinen biokaasureaktori yhdyskunnan jätevesilietteille. Laitoskokonaisuus tuottaa liikennepolttoaineeksi jalostettavaa biokaasua yhteensä 11,2 GWh vuodessa. Laitos kierrättää typpeä arviolta 190 tonnia vuodessa ja fosforia lähes 50 tonnia vuodessa. Investointikustannus on 6,3 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustus on noin 4,1 miljoonaa euroa.

Mäntsälän Biovoima Oy:n hankkeessa laajennetaan biokaasulaitosta jätevesien käsittelyyn soveltuvalla linjalla, mikä noin kaksinkertaistaa laitoksen kapasiteetin. Puhdistamolietteen ravinteet johdetaan hyötykäyttöön lannoitevalmisteena. Laitoksen biokaasun tuotannon arvioidaan kasvavan 17 GWh vuodessa. Hankkeen myötä laitoksen typen kierrätys lisääntyy 56 tonnilla ja fosforin kierrätys 11,5 tonnilla vuodessa, mikä mahdollistaa yli 400 hehtaarin peltoviljelyn. Hankkeen investointikustannus on 8 miljoonaa euroa ja ympäristöministeriön avustus noin 3,6 miljoonaa euroa.

Kolmessa avustettavassa hankkeessa parannetaan jäteveden käsittelyn energiataloutta. Kajaanin Vesi toteuttaa Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle jäteveden lämmön talteenoton, joka korvaa kaukolämmön käytön ja vähentää lämmityksen energiankulutusta noin 1 000 MWh vuosittain. Seinäjoen Energian hanke tehostaa energiatehokkuutta eri osa-alueilla ja lisää jätevesilämmön tuotantoa. Kannuksen vesiosuuskunnan hankkeessa kehitetään puhdistamon energiatehokkuutta.

Lisäksi käynnistetään kolme tutkimus- ja kehityshanketta, jotka tähtäävät ravinteiden kierrätyksen tekniikoiden, toimijoiden välisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. GRK Suomi Oy:n johtamassa usean toimijan yhteishankkeessa kehitetään ravinnekierrätyksen, vesienhallinnan ja ruoantuotannon symbioosia jätekeskuksen alueelle. Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa kehitetään uutta yhdistelmätekniikkaa typen talteenottoon biokaasulaitoksen jätevedestä. Suomen kiertovoima ry:n hankkeessa puolestaan edistetään viestinnän keinoin biojätteen lajittelua ja tehostetaan näin ravinteiden saamista kiertoon.

Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on auki 30.6.2024 asti. Hankerahoitusta on myönnettävissä enintään noin 10 miljoonaa euroa. Tuettavien hankkeiden tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. Ministeriö tarjoaa neuvontaa ja opastusta hakua suunnitteleville tahoille.

Ravinteiden kierrätystä edistetään osana ympäristöministeriön uutta vesien ja meren tilan parantamiseen tähtäävää Ahti-ohjelmaa. Ahti-ohjelman toimilla jatketaan ravinteiden kierrätysohjelman (2012–2023), vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019–2023) ja Saaristomeri-ohjelman (2021-) työtä.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää